Y Wasg a fyddo n'esgor

Y Wasg a fyddo n'esgor, - wech hoenus,
    Ar 'chwaneg o drysor;
  Anghegion rhoed yn rhagor,
  Hynod iawn, drwy genad Iôr.

cyfansoddwyd neu ddyfynnwyd gan
John William Hughes (Edeyrn ap Nudd) 1817-49
Y Lloffyn 1842

The Press shall give birth, - exeedingly blithely,
    To additional treasure;
  Gifts let it give yet more,
  Very notable, through the Lord's messenger.

tr. 2014 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~