Y Galon

Dirgelaf le ydyw'r galon; - edrych

Y Galon
("Y Galon sydd fwy ei thwyll n dim, a drwg
ddiobaith ydyw pwy a'i hedwyn?." Jeremi xvii. 9.)
Dirgelaf le ydyw'r galon; - edrych
  I'w anhydraidd eigion
 Nid ellir, - diau deillion,
 Er pwyll, ŷm i hagrdwyll hon.

Gwl addoer yw i gelwyddau; - enllib,
  Ac anllad ddrwg eiriau
 A gwnnant, och! i'r genau,
 I friwio hedd a'i freuhu.

Yn dala mae'i hudoliaeth - y callaf; -
  Colli wna gwybodaeth
 Wrth bwyso, er gwylio'n gaeth,
 Y galon - gwae ehelaeth.

Gln hynod ei galon ei hunan - fyth
  Dyn a farn yn fuan;
 O'r golwg, s mawr geulan,
 Gudd dwfn, y mae'r fagddu dn.

Pwy hygar wr gwr, gwirion, - yn wiwdeg
  A edwyn ei galon?
 Gwneyd yn annoeth y doethion,
 A'i gweniaith hyllfaith, mae hon.

Ow! gell lawn dichell oer, du; - yn boenus
  Pob enaid mae'n dallu:
 Tywyllwch gaiff fantellu
 Baw yn llwyth a beiau'n llu.

Yn ei ddydd Dafydd, er dwyn - yr oenig,
  Ran Uras addfwyn,
 Er brad ac anllad gynllwyn,
 Nis teimlai, nis gwypai gŵyn.

Yn fuan Nathan ddynoethai - y drwg,
  Gan ei drin yn hyllfai
 O'r bn; etto'n hir y bai
 Y galon gas a gelai.

Gwilia, ddyn, ar dy galon - yn fywiog;
  Na feia'th gym'dogion,
 Cei'n nes, yn y Sarphes hon,
 I'w ddiwygio lawn ddigon.

Yn angall na chwil wallau - rhai eraill,
  Rhy eirwon dy lwybrau,
 Adyn ffol, a'th fron di'n ffau
 A dewr ogof pob drygau.

Y drwg sydd yn agos i dre', - lladder
  Er llwyddiant ef gartre',
 Yn llon, canys dyma'r lle
 Gwna ei l freg anaele.

Iawn ymladd di ag anamlwg - waeledd
  Dy galon lawn hyllddrwg;
 Y'ngheubwll, twll tywyllwg,
 Dy fron ddu cais drechu'r drwg.

Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion) 1792-1846
Gwinllan y Bardd 1831

The Heart
("The Heart is more deceitful than anything, and
hopelessly evil it is; who will know it?" Jeremiah 17:9.)
A most secret place is the heart; - to look
  Into its waterless ocean
 Is impossible, - doubtless blind,
 Although wary, we are to its ugly deceit.

A cold lair it is for lies; - slander,
  And wanton evil words
 Which make, oh! the mouth,
 Break peace and and shatter it.

Seizing is its enchantment - the wisest; -
  Lose shall knowledge
 By pressing upon it, despite close watching,
 The heart - widespread woe.

Remarkably pure his heart itself - never
  A man who judges quickly;
Out of sight, under a great bank,
A hidden depth, is the pitch-black fire.

What amiable, genial, innocent man, - worthily
  Knows his heart?
 To make unwise the wise ones,
 With his hideous flattery, is such.

Oh, a cold, black lie full of deception; - painfully
  Every soul it understands:
 Darkness shall get to cloak
 Muck as a tribe and faults as a host.

In his day David, although stealing - the lambkin,
  The portion of gentle Uriah,
 Despite treachery and a wanton scheme,
 Did not feel, did not know a complaint.

Soon Nathan would expose - the evil,
  Treating it as a hideous fault
 From the root; still long the fault
 The wicked heart would conceal.

Keep watch, man, upon thy heart - vigorously;
  Do not offend thy neighbours,
 Thou mayst get next, in this snake,
 Its correcting fully enough.

Foolishly do not seek to correct - others,
  Too rough thy paths,
 A foolish wretch, with thy breast a lair
 And a mighty cave of all evils.

The evil is near to home, - to be killed
   For the sake of his success at home,
 Cheerfully, since here is the place
 It makes its incurable treacherous mark.

Well fight thou with the invisible - baseness
  Of thy heart full of hideous evil;
 In the deep pit, the hole of darkness,
 Of thy black breast seek to overcome the evil.

tr. 2017 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~