Y Ddinas Ledrith

Saf ennyd yma f'annwyl

Y Ddinas Ledrith
Saf ennyd yma, f'annwyl,
 A rho dy law i mi,
Ac edrych ar gyfaredd
 Y dref sy dros y lli.

Mae niwlen ysgafn olau
 Yn do amdani hi:
Hi saif fel dinas ledrith
 Ar lan y distaw li.

'R wyf innau'n dwyn rhyw fywyd
 Cyffelyb ger y lli;
Yn llen oleuwen drosto
 Y daeth dy gariad di.

Rhyw fywyd ysgafn olau
 Awyrol sydd i mi,
Mewn byd o hud a lledrith
 Ar lan y distaw li.

Syr John Morris-Jones 1864-1929
Y Flodeugerdd Gymraeg 1931

The City of Magic
Stand here a while, my beloved,
 A give thy hand to me,
And look on the charm
 Of the town that is across the sea.

A bright, delicate cloud
 Is a roof above it:
It stands like a city of magic
 On the shore of the quiet sea.

I myself am leading some comparable
 Life by the sea;
As a bright white sheet over it
 Came thy love.

Some bright, delicate, airy
 Light there is to me,
In a world of enchantment and magic
 On the shore of the quiet sea.

tr. 2018 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~