Tosturi

Nid helynt ymladdfa lle'n cwympo bu gwyr

(Tosturi)
Nid helynt ymladdfa,
  lle'n cwympo bu gwyr
Yn filoedd ar filoedd
  trwy'r cledd a min dur, -
 Nid hanes rhyw fwrdd-dra
   mewn bad ac mewn gwŷn
 Yn unig sy'n gofyn
   Tosturi gan ddyn, -

Nac hefyd llongddrylliad,
  lle'n oer y bu cri
Y fam a'i mwyn
  faban yn soddi' n y lli':
 Y sawl a ystyrio
   a gaiff dan y ne'
 Wrthddrychau Tosturi
   yn llenwi pob lle.

Yr hen-wr methedig,
  yn rhychiog ei rudd,
A ddaw i'm cyfarfod,
  wna'm henaid i'n brudd;
 A phawb a fo'n unig,
   gwywedig, a gwan,
 Sy'n haeddu'n Tosturi
   yn rhwyddgu i'w rhan.

Y teulu newynllyd,
  mewn caban llawn cŵyn,
A dderbyn dosturi
  gan fynwes fo fwyn:
 Lle'n llifo bo deigryn
   yn hanner dan gl,
 Gwir frawdol Dosturi
   yn gyflym a'i gwl.

Y lle'n arglwyddiaethu
  bo gormes a thrais,
Gan omedd i'r truan
  ei lafar a'i lais,
 Sy'n gofyn Tosturi
   yn rhwydd ac yn rhad;
 A'i wir, gywir berchen
   ei gymmorth nis gwd.

Wylofain a galar
  a chur o bob rhyw
Tosturi, bob amwer,
  yn glwyfus a glyw;
 Pob hwyr a phob boreu
   nid hir fydd fy nhaith,
 Heb le i Dosturi'n
   dra gwisgi gael gwaith.

Bydd lle i Dosturi
  a'i deimlad di nam
Lle byddo'r anifail
  gwael, mud yn cael cam;
 A lle bo creulonedd
   yn rhoi brath a briw
 I'r gwaelaf greadur
   ga'dd einioes gan Dduw.

Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion) 1792-1846

[Mesur: 11.11.11.11]

(Mercy)
Not the course of a slaughter,
  where men were falling
In thousands upon thousands
  through the sword and steel edge, -
 Not the history of some murder
   in a boat and in pain
 Alone are asking for
   Mercy from man, -

Nor also a ship-wreck,
  where cold was the cry
Of the mother and her tender
  baby sinking in the flood:
 Those who consider
   shall get under heaven
 Objects of Mercy
   filling every place.

The drunken old man,
  with furrowed cheek,
Who comes to meet me,
  hwo makes my soul sad;
 And everyone who would be lonely,
    wizened, and weak,
 Is deserving of mercy
    dearly generously for their part.

The starving family,
  in a cabin full of grief,
Which receives mercy
  from a bosom which would be tender:
 Where tears would be flowing
   half hidden,
 True brotherly Mercy
   swiftly will see it.

Where domineering
  be oppression and violence,
By denial to the wretched
  his speech and his voice,
 Which are asking for Mercy
   readily and freely;
 And its true, correct owner
   his help does not deny.

Lamenting and mourning
  and a stroke of every kind
Mercy, every time,
  wounded shall hear;
 Every evening and every morning
   not long will be my journey,
 Without a place for Mercy
   so quickly to get work.

There will be a place for Mercy
  and its faultess feeling
Where the base, mute
  animal is getting wronged;
 And where there be cruelty
   giving a bite and a bruise
 To the poorest creature
   there every was from God.

tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~