Seren y Gogledd

Fe grwydra llawer seren wen

Seren y Gogledd
Fe grwydra llawer seren wen
 Yn y ffurfafen fry;
Ac i bob seren
  trefnwyd rhod,
 Ac yn ei rhod y try.

O amgylch rhyw un seren wen
 Y trnt uwchben y byd;
Ym mhegwn nef
  mae honno 'nghrog, -
 Diysgog yw o hyd.

Mae gennyf innau seren wen,
 Yn fy ffurfafen i;
Holl sr fy nef
  sydd yn eu cylch
 Yn troi o'i hamgylch hi.

Syr John Morris-Jones 1864-1929

The Star of the North
Many a bright star wanders
 In the firmament above;
And for every star
   a circuit was arranged,
 And it its circle it turns.

Around a certain bright star
 They turn above the world;
As the pole of heaven
  that one is hanging, -
 Immovable it is always.

I also have a bright star,
 In my firmament;
All the stars in my firmament
  are in their circle
 Turning around her.

tr. 2017 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~