Rhywun

Clywais lawer sn a siarad

(Rhywun)
Clywais lawer sn a siarad
Fod rhyw boen yn dilyn cariad,
 Ar y sn gwnawn innau chwerthin
 Nes y gwelais wyneb Rhywun.

Ni wna cyngor, ni wna cysur,
Ni wna canmil mwy o ddolur,
 Ac ni wna ceryddon undyn
 Beri im beidio charu Rhywun.

Gwyn ac oer yw marmor mynydd,
Gwyn ac oer yw ewyn nentydd,
 Gwyn ac oer yw eira Berwyn,
 Gwynnach oerach dwyfron Rhywun.

Er cael lygaid fel y perlau,
Er cael cwrel yn wefusau,
 Er cael gruddiau fel y rhosyn,
 Carreg ydyw calon Rhywun.

Tra bo clogwyn yn Eryri,
Tra bo coed ar ben y Beili,
 Tra bo dwfr yn afon Alun,
 Cadwaf galon bur i Rywun.

Pa le bynnag bo'm tynghedfen,
P'un ai Berriw neu Rydychen,
 Am fy nghariad os bydd gofyn,
 F'unig ateb i fydd - Rhywun!

Caiff yr haul fachludo'r borau,
Ac moelydd yn gymylau,
 Gwisgir fi mewn
   amdo purwyn,
 Cyn y peidiaf garu Rhywun.

John Blackwell (Alun) 17971840

(Someone)
I heard many a mention and saying
That some pain follows love,
 At the mention I however would laugh
 Until I saw the face of Someone.

No advice, no comfort,
No hundred thousand times more sadness,
 And no rebukes by any man, shall
 Cause me not to love Someone.

White and cold is a mountain's marble,
White and cold is a stream's foam,
 White and cold is Berwyn's snow,
 Whiter, colder, the breasts of Someone.

Although having eyes like the pearls,
Although having coral for lips,
 Although having cheeks like the rose,
 A stone is the heart of Someone.

While there is a cliff in Snowdonia,
While there are trees atop the Beili,
 While there is water in Alun's river,
 I will keep a pure heart for Someone.

Wherever be my fate,
Whether Aber-Rhiw or Oxford,
 About my love if one asks,
 My only reply shall be - Someone!

The sun may get to set in the morning,
And with bare hills as clouds,
 I shall be dressed in
   a pure, white shroud,
 Before I stop loving Someone.

tr. 2019 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~