Rhieingerdd

Dau lygad disglair fel dwy em

(Rhieingerdd)
Dau lygad disglair fel dwy em
 Sydd i'm hanwylyd i,
Ond na bu em belydrai 'rioed
 Mor fwyn a'i llygad hi.

Am wawr ei gwddf dywedyd wnawn
 Mai'r cann
   claerwynnaf yw,
Ond bod rhyw lewych
  gwell na gwyn,
 Anwylach yn ei liw.

Mae holl dyneraf liwiau'r rhos
 Yn hofran ar ei grudd;
Mae'i gwefus fel pe cawsai'i lliw
 O waed y grawnwin rhudd.

A chlir felyslais ar ei min
 A glywir megis cān
Y gloyw ddŵr yn tincial dros
 Y cerrig gwynion mān.

A chain y seinia'r hen Gymraeg
 Yn ei hyfrydlais hi;
Mae iaith bereiddia'r ddaear hon
 Ar enau 'nghariad i.

A synio'r wyf mai
  sūn yr iaith,
 Wrth lithro dros ei min,
Roes i'w gwefusau'r lluniaidd dro,
 A lliw a blas y gwin.

Syr John Morris-Jones 1864-1929

(Love Poem)
Two shining eyes like two gems
 My beloved has,
But never a gem radiated
 So gently as her eye.

About the aspect of her neck I would say
 That the clearest,
   whitest white thing it is,
But that there is some radiace
  better than white,
 More beloved in its colour.

All the tenderest colours of the moor are
 Hovering on her cheek;
Her lip is as if it got its colour
 From the blood of the ruddy grape.

With a clear, sweet voice on her lip
 Which is to be heard like the song
Of the bright water, trickling over
 The small white stones.

And refined the old Welsh sounds
 In her delightful voice;
The sweetest language of this earth is
 On the mouth of my love.

And wondering I am that
  the sound of the language,
 While slipping across her lip,
Gave to her lips the artful turn
 And colour and taste of the wine.

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~