Plant Trawsfynedd, 1915.

Plant Trawsfynedd, 1915.
Pe doech yn ôl i fro eich cydnabod,
 Chwi welech fel cynt,
Eira fel llynges dlos o wylanod
 A'r lanw y gwynt.

Gwelech lwydni y gaeaf diwenau
 Ar fynydd a rhos;
Clywech y corwynt fel storm o dduwiau
 Yng nghanol y nos.

Yma mae celloedd gwag dan y ddrycin
 Yn fud a di fri,
A'r gwynt yn chwilio pob llofft a chegin
 Amdanoch chwi.

Pell yw'r ieuenctid llawen eu dwndwr
 Fu'n cerdded y fro;
'Chydig sy'n mynd at y Bont a'r Merddwr
 Yn awr ar eu tro.

Holi amdanoch â llais clwyfedig
 Mae'r ardal i gyd;
Chwithau ymhell fel dail gwasgaredig
 Ar chwâl tros y byd.

Rhai ohonoch sy merw y brwydrau
 Yn y rhyfel draw,
A sŵn diorffwys myrdd o fagnelau
 O'ch cylch yn ddi-daw.

Eraill syn crwydro gwledydd pellennig
 Yn alltud eu hynt
Ac yn eu calon atgo Nadolig
 Yr hen ardal gynt.

Ple bynnag yr ydych, blant Trawsfynydd,
 Ar ledled y byd,
Gartre mae rhywrai ar eu haelwydydd
 Yn eich cofio i gyd.

Ni all pellterau eich gyrru yn ango,
 Blant y bryniau glân;
Calon wrth galon syn aros eto,
 Er ar wahân.

A phan ddaw gŵyl y Nadolig heibio
 I'r ddaear i gyd,
Blant Trawsfynydd, tan arfau neu beidio,
 Gwyn fo eich byd.

Ellis Evans (Hedd Wyn) 1887-1917

The Children of Trawsfynydd, 1915.
If you were to come back to your familiar vale,
 You would see as before,
Snow like a pretty fleet of seagulls
 On the flow of the wind.

You would see the greyness of the miserable winter
 On the mountain and moor;
You would hear the hurricane like a storm of gods
 In the middle of the night.

Here are empty cells under the bad weather
 Mute and unesteemed,
And the wind searching every upper room and kitchen
 For you.

Distant are the young of joyful din,
 Who walked the vale;
Few are they who go to the Bridge and the Creek
 Now on their jaunt.

Asking about you with a wounded voice
 Is all the district
You distant like scattered leaves
 Dispersed across the world.

Some of you are contending the battles
 In yonder war
With the sound of a myriad of cannons
 Clamouring around you.

Others are wandering distant lands
 As an exile of their course
And in their heart the memory of the Christmas
 Of the old former district.

Wherever you are, children of Trawsfynydd,
 Abroad across the world,
At home are some in their homesteads
 Remembering you all.

Distances cannot drive you to forget,
 Children of the clean hills,
Heart to heart which remain yet,
 Despite being separated.

And when the festival of Christmas comes by
 To all the earth,
Children of Trawsfynydd, under arms or not,
 Blessed be you.

tr. 2010 Richard B Gillion


The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Interests ~ Home ~