Pethau a wnaed mewn Gardd

Mewn gardd y cafodd dyn ei dwyllo

(Pethau a wnaed mewn Gardd)
Mewn gardd y cafodd dyn ei dwyllo;
Mewn gardd y rhoed addewid iddo;
Mewn gardd bradwychwyd Iesu hawddgar;
Mewn gardd amdowyd ef mewn daiar.

Robert Williams (Robert ap Gwilym Ddu) 1766-1850
Gardd Eifion 1841

(Things done in a garden)
In a garden a man was deceived;
In a garden a promise was made to him;
In a garden beautiful Jesus was betrayed;
In a garden he was shrouded in earth.

tr. 2020 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~