Penarglwyddiaeth Duw

Mae Duw'n weithiwr rhydd i wneyd fel y myno

Penarglwyddiaeth Duw
Mae Duw'n weithiwr
  rhydd i wneyd fel y myno;
Gall faddweu dyledion plant dynion,
  neu'u damnio;
 Os damnia droseddwr
   ei sanctaidd orch'mynion,
 Pwy all dd'weyd am dano,
   Ni wnaeth weithred union?
Os myn drygarh‚u,
  gall wneyd hyny'n gyfiawn,
A phob priodoledd,
  a'r gyfraith yn foddlawn.

Os dewis Mab Duw
  y cyfryw bechadur
Fu'n fwyaf annuwiol,
  un bydol a budr,
 Gall osod ar hwnw
   ei ddelw hardd olwg,
 Er gwaethaf holl wenwyn
   pob gelyn a'i gilwg,
Heb dori un iod
  o'i hynod wirionedd;
Fe dalodd eu dyled
  i bob Priodoldeb.

Er gwerthu o'n t‚d Adda ei hun
  a'i ddedwyddwch,
Na feddai hawl bendant
  na headdiant i heddwch,
 Ni roes ein T‚d nefol
   mo'i law wrth y weithred,
 Mewn un modd i dori ei hawl
   i'w grŽaduriaid;
Ond mae Ef yn rhydd,
  heb neb all ei attal
I alw pob gwrthddrych
  mae'n chwennych, a chynnal.

Os geilw'r dyn brynta'
  neu ddua' ar y ddaear,
Sy'n ddall genedigol,
  anfuddiol, neu'n fyddar,
 Neu un sy'n llawn anaf,
   neu'n glaf wahanglwyfus,
 Mae ganddo hawl dduwiol
   i alw neu ddewis;
Os cyfyd ryw hen Fagdladen
  i'w deulu,
Gall o'i Benarglwyddiaeth
  droi pawb i'w hymg'leddu.

Gall ddwyn dyn cythreulig,
  ga'dd ei gaeth-rŽoli
Yn gwbl gan ddiafol,
  nas gellid mo'i ddofi,
 A'i dirion arafu,
   i'w wneuthur mor ufudd,
 Yn Gristion diniwed,
   a chrŽadur newydd,
A'i ddwyn ef i'w dŷ,
  a than ei ddysbygblaeth,
I gael mwynh‚u gwleddoedd
  ei hen Benarglwyddiaeth.

Os dewis ryw Ddafydd
  yn llywydd galluog,
O fysg y corlanau,
  yn frenin calonog;
 A gadael i'w frodyr
   i gyd ymhyfrydu,
 Heb attal ei gyd-blant,
   i'w erlid a'i gablu;
Pwy feiddia, o hyd ei fywyd,
  ei feio?
Mae'n Ben-Arglwydd manwl,
  gall wneyd fel y myno.

Gall ddewis dyn diras,
  fel Suddas, i swyddau;
Os myn Duw ei ethol
  i gorio'r gŰd weithiau,
 A'i adael ef wed'yn,
   yn un a'i hen anian,
 Yn ngafael ei lwgr,
   a'i gyflwr drwg aflan, -
Pwy ddywed mor ffol,
  Iawn-ethol ni wnaethost?
Y mae dy weithredoedd
  yn annoeth a rhy-dost?

Y rhai sydd ‚'u taith
  tryw helaeth dreialon,
Mae Duw yn eich gweled,
  na fyddwch ddigalon;
 Fe'ch dŵg trwy bob tywydd,
   mae'n Llywydd galluog;
 Eroied, neb ni fethodd,
   mae'n Dduw hollgyfoethog,
Gall beri i'r holl-fyd
  y mynyd y myno
Wneyd lles, mygys Cyrus,
  i'w blant, a'u cysuro.

Edward Jones 1761-1836
Caniadau Maes y Plwm 1857

The Overlordship of God
God is a worker
  free to do as he will;
He can forgive the debts of the children of men,
  or damn them;
 If he damns the transgressors
   of his holy commands,
 Who can say anything about it,
   Has he not done an upright thing?
If he determines to have mercy,
  he can do this righteously,
With every right,
  with the law satisfied.

If the Son of God chooses
  such a sinner
Who was the most ungodly,
  one worldly and filthy,
 He can set on him
   his image beautiful to see,
 Despite all the poison
   of every enemy and his scowl,
Without breaking one jot
  of his notable truth;
He paid their debt
  to every Propriety.

Since the selling of our father Adam himself
  and his happiness,
He would not possess
  any definitive claim or merit to peace,
 Our heavenly Father
   has not put his hand to the action,
 By any means to break
   his right to his creatures;
But He is free,
  without anyone who can stop him
To call every object
  he pleases, and uphold.

If he calls the filthiest
  or blackest man on the earth,
Who is blind from birth,
  unprofitable, or deaf,
 Or one who is full of injury,
   or suffering from leprosy,
 He has the divine right
   to call or choose;
If he raises some old Magdalen
  to his family,
He can of his Overlordship
  turn everyone to succour her.

He can bring a demoniacal man,
  who has been enslaved
Completely by the devil,
  not able to be tamed,
 And gently calm him,
    to make him obedient,
 A harmless Christian,
    and a new creature,
And bring him to his house,
  and under his discipline,
To get to enjoy
  the feasts of his Overlordship.

If he chooses some David
  as a mighty leader,
From amongst the sheep-pens,
  as a hearty king;
 And let all his brothers
   take delight,
 Without stopping his siblings
   from persecuting him and maligning him;
Who would dare, all his life long,
  to blame him?
He is a diligent Overlord,
  he can do as he will.

He can choose an uncouth man,
  like Judas, for tasks;
If God deternines to choose him
  to carry the bag at times,
 And leave him then,
   the same as his old nature,
 In the grip of his corruption,
   and his evil, unclean condition, -
Who can say, "How foolish!
  Thou hast not made the right choice."
"Thy actions are unwise
  and over-harsh"?

Those who have a journey
  through extensive trials,
God is seeing you,
  do not be downhearted;
 He will lead you through all weather,
   he is a mighty Leader;
 Never has he failed anyone,
   he is God omnipotent,
He can cause the universe
  to do as he will
To make a benefit, like Cyrus,
  for his children, and comfort them.

tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~