Oriau fy Ieuengctid

Hoff oriau fy i'engctid

(Oriau fy Ieuengctid)
Hoff oriau fy i'engctid
  tra hyfryd eich hynt,
Mae'r atgof yn dyner
  o'ch gwychder chwi gynt,
 Pan nad oedd yn gofid
   yn llethu fy mron,
 Fy mynwes yn dawel,
   a'm henaid yn llon.

Cawn droswyf fi f'hunan
  yn hoff, y pryd hwn,
Rai eraill mewn gofal
  f'ai'n ddyrys ei bwn:
 Mewn gofal wyf finnau
   drwy 'nyddiau yn awr,
 Dros eraill dan wasgfa,
   a'i feithdra'n wir fawr.

Mwyn oriau fy ie'ngctid!
  llawn oeddych o wres,
A yrrai dryw 'nghalon
  lân dirion lon des:
 Pa le'r oedd helbulon,
   pan chwiliwn dryw'r dydd
 Am nyth yr aderyn,
   a'm rhodiad yn rhydd?

Ni wasgai'm hymenydd
  un cerydd, os cawn;
Ar ôl braw'r wialen
  i chwareu'n iach awn:
 Nid ydoedd un gofid
   na gwae â mi 'ngl&375;n
 A gadwai fy llygaid
   a'm henaid heb hun.

Yn oriau fy i'engctid,
  b'ai'm mynwes yn dân,
Wrth chwareu'n llwyr ddigrif
  rhyw lon gastiau mân;
 Bob awr a allaswn
   ladratta o dre',
 Chwiliaswn Baradwys
   wir lân yn rhyw le.

Mor ysgafn y galon
  pan awn dros yr iâ,
Mor gyflym â'r wennol
  ar foreu o ha';
 Pan na chawn i'm blino,
   na chystudd, na chur,
 Na chnöadeiddigedd,
   a'i dannedd fel dur.

Yn oriau fy i'engctid,
  nid oedd imi'n rhan
Yr ofnau o ddyfod
  y byd arna' i'n wan,
 Nac wylo wrth weled
   rhoi rhai yn y rhych,
 A gwreiddiau fy nghalon
   yn rhwym wrth eu drych.

Rhy gynnar yr aethoch,
  hoff oriau, ar ffo;
Ac mwy ni ddychwelwch
  byth, byth ond i'm co', -
 A hynny bob amser,
   yn ddiau, gan ddwyn
 Cymmysgedd o dristwch
   â rhywbeth sy fwyn.

Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion) 1792-1846
Gwinllan y Bardd 1831/1872

[Mesur: 11.11.11.11]

(The Hours of my Youth)
Dear hours of my youth
  so delightful your course,
The memory is tender
  of your former brilliance,
 When there was no worry
   oppressing my breast,
 My bosom quiet,
   and my soul cheerful.

I could get to please
  myself, at that time,
Some others in care
  would have a troublesome load:
 In care am I too
   throughout my days now,
 For others under pressure,
   and its length truly great.

Tender hours of my youth!
  full ye were of warmth,
Which would drive through my heart
  pure, tender, cheerful heat:
 Where were troubles,
   when I would search through the day
 For the bird's nest,
   with my wandering free?

No rebuke would oppress
  my mind, if I would get one;
After the terror of the cane
  to play soundly I would go:
 There was no worry
   nor woe connected with me
 Which would leave my eyes
   and my soul without sleep.

In the hours of my youth,
  my bosom would be on fire,
While playing completely jovially
  some cheerful, small pranks;
 Every hour I could
   steal away from home,
 I would seek true, pure
   Paradise in some place.

How light the heart
  when I would go across the ice,
As fast as the swallow
  on a morning of summer;
 When I could not be grieved,
   by affliction, or ache,
 Or gnawing of jealousy,
   with its teeth like steel.

In the hours of my youth,
  there was no share for me
Of the fears of the world
  becoming weak to me,
 Nor weeping on seeing
   putting some in the furrow,
 And the roots of my heart
   bound by their condition.

Too soon ye went,
  dear hours, fleeing;
And ye no more returned
  ever, but to my memory, -
 And this every time,
   doubtless, bringing
 A mixture of sadness
   with something which is gentle.

tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~