Oed y Bardd

Rhagor na deg ar hugain - yw mlwyddau

Oed y Bardd
Rhagor na deg ar hugain - yw mlwyddau
  Aml heddyw 'r wy'n ochain;
 Er nad rhyw hen-oed yw'r rhai'n,
 Ond agos iawn yw deugain.

Be digwydd byw y deugain, - dyn gwanaidd,
  Dan gwyno ac ochain,
 Ac aml groes i f'einioes fain,
 Tra agos byddai trugain.

Onid drwg iawn y trugain? - ychydig
  Bach wed 'yn a arwain,
 At y rhai mwyaf truain,
 Ambell hen wr musgrell main.

Drygau y pedwar ugain, - anallael,
  Na ellir braidd ubain;
 Prif haint yr henaint yw'r rhai'n,
 Gwachul a chul a chelain.

1814 Dafydd Owen (Dewi Wyn o Eifion) 1784-1841

The Age of the Bard
More than thirty - are my years
  Often today I am sighing;
 Although not some old-age is that,
 But very close to forty.

If he happens to live the forty - a weakish man,
  Complaining and groaning,
 With many a cross to my delicate life,
 While waiting to be sixty.

Isn't very bad the sixty? - a little
  While, then it leads,
 To the one most pitiable,
 Some delicate, frail, old man.

The evils of eighty, - insufferable,
  He can hardly howl;
 The chief disease of old age are those,
 Gaunt and thin and a corpse.

2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~