O Drefaldwyn dir aeth tirion

O Drefaldwyn dir aeth tirion - engyl;
  Bu angau yn Arfon;
 A marw mawr fu yn Meirion;
 Marw mwy ydoedd marw Môn.

Gwas Iesu dan gŵys isel - ELIAS,
  Wiw lywydd fu'n uchel;
 Ah! ddawn mawr, O! ddyn â mêl,
 Daeargell yw'th fwth dirgel.

Asiedydd (Richard Jones)

Am y Parch. John Elias, Môn. 1774 - 8-Meh-1841 (oedran 67)

From the land of Montgomery went one pleasant - an angel;
  There was death in Arfon;
 And a great death was in Meirion;
 A greater death was the death of Môn.

A servant of Jesus under a lowly sod - ELIAS,
  A worthy leader who was exalted;
 Ah, great talent! O man with honey!
 An earth cell is thy secret booth.

tr. 2014 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~