Nos o Haf

O falmaidd hafaidd hwyr

(Nos o Haf)
O falmaidd hafaidd hwyr,
Distawodd byd yn llwyr
 I wrando'th suon di.
Y grwydrol chwa lesg i gwsg
Dan swyn aroglau
   rhos a mwsg,
 A huno bron
   mae sŷn y lli.

Swil adar cudd y gwar a'r ŷd,
Eu seiniau hwy syddswyn a hud
 O dan dy esmwyth adain di.
Na thorred sain, O dyner nos,
Ar ysgafn hun Awrora dlos
 Rhy fyr, rhy fyr ei chyntun hi!

O, dawel nos o haf,
Dy falm lonyddo'r claf,
 Dy suon leddfo'i loes.
Na wyped cwsg
  y gweithiwr blin -
Y cwsg a ŵyr dy rywiog rin -
 Ar fore dydd mor fer dy oes!

Owen Griffith (Alafon) 1847-1916

(Night of Summer)
O balmy summery evening,
The world has gone completely quiet
 To listen to thy lulling.
The wandering blow enfeebles to sleep
Under the enchantment of aromas
  of rose and musk,
 And sleeping almost
   is the sound of the flood.

Shy birds the hay and the corn hide,
Their sounds are enchanting and alluring
 Under thy soothing wings.
Let no sound break, O tender night,
On the light sleep of the pretty Aurora
 Too short, too short her doze!

O, quiet night of summer,
Thy balm cheers the sick,
 Thy hushes relieve his pangs.
Let nothing snatch the sleep
  of the weary worker -
The sleep which thy noble essence knows -
 At the morn of day so short thy age!

2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~