Nant y Mynydd

Nant y Mynydd groyw loyw

Nant y Mynydd
Nant y Mynydd groyw loyw,
 Yn ymdroelli tua'r pant,
Rhwng y brwyn yn sisial ganu, -
 O na bawn i fel y nant!

Grug y Mynydd yn eu blodau,
 Edrych arnynt hiraeth ddug
Am gael aros ar y bryniau
 Yn yr awel efo'r grug.

Adar mān y mynydd uchel
 Godant yn yr awel iach,
O'r naill drum i'r llall yn 'hedeg, -
 O na bawn fel 'deryn bach!

Mab y Mynydd ydwyf innau
 Oddi cartref yn gwneud cān,
Ond mae 'nghalon yn y mynydd
 Efo'r grug a'r adar mān.

John Ceiriog Hughes (Ceiriog) 1832-87

The brook of the Mountain
The brook of the Mountain, pure and bright,
 Winding towards the hollow,
Between the reeds singing whisperingly, -
 O that I might be like the brook!

The heather of the Mountain in their flowers,
 Looking upon them brings longing
To get to stay on the hills
 In the breeze with the heather.

The small birds of the high mountain
 Sing in the healthy breeze,
From one peak to the other flying, -
 O that I might be like a small bird!

A son of the Mountain am I
 Away from home making a song,
But my heart is in the mountain
 With the heather and the small birds.

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~