Yn erbyn creulonder ac anfoesoldeb

Na bo'ed i neb yn ddiriaid

(Yn erbyn creulonder ac anfoesoldeb)
Na bo'ed i neb yn ddiriaid
 Gystuddio anifeiliaid;
Sef rhai wrth reol anian gre'
A wnaeth y Ne'n ddiniwaid.

Y pryfyn sāl ei sylwedd,
 A sethrir heb drugaredd,
A deimla'r loes
  mor flin ar lawr,
 A phe b'ai gawr yn gorwedd.

Dim arfer llwon adgas,
 Neu daeru'n groes a diras;
Arferu'n dirion ar y daith
 Beunyddiol waith f'o'na addas.

Arferu pwyll, a sobrwydd,
 Gwirionedd, gostyngeiddrwydd;
A daeno anghlod un ar led
 Ei hun a red i w'radwydd.

Mae rheol glan dduwioldeb
 Yn erbyn anniweirdeb;
Cefnogi pob rhyw duedd da,
 Anwylder a dynoldeb.

Ynfydrwydd yw ymryson
 Am ryw deganau gweinion;
Ac arfer ymadroddion drwg,
 O achos cilwg calon.

Boddlonrwydd ac addfwynder,
 Di wammal nefol dymmer;
Amynedd dan bob adfyd hir
 Sy'n dangos gwir dduwiolder.

Y'nghanol pob anghenion
 Mae Duw yn Rhoddwr tirion;
I'r euog, a'r newynog noeth,
 Mae'n anfon doeth fendithion.

Er bod yn Dduw goruchel,
 Fe ddyry ras i'r isel;
Rhydd ddawn a grym i ddwyn y Groes,
 A diwedd einioes dawel.

Corph y Gaingc 1810

(Against cruelty and immorality)
Let no-one one be wickedly
 Afflicting animals;
That is those by the rule of strong nature
 That Heaven made innocent.

The insect ugly to notice,
 Which is trampled without mercy,
Feels the anguish
  so grievously on the ground,
 As if a giant were lying.

No habit of detestable oaths,
 Nor insisting contrarily and gracelessly;
Practice tenderly on the journey
 The daily work of being proper.

Practice wisdom, and sobriety,
 Truth, humility;
Whoever spreads dishonour of anyone abroad
 Himself shall run to shame.

The rule of pure godliness is
 Against disloyalty;
Backing every kind of good tendency,
 Belovedness and humanity.

Folly is contention
 For some weak trinkets;
And practicing evil utterances,
 From the cause of ill-will of the heart.

Contentment and gentleness,
 A stedfast, heavenly temper;
Patience under every long adversity
 Are what show true godliness.

In the midst of all needs
 God is a tender Giver;
To the guilty, and the starving naked,
 He is sending wise blessings.

Although God is supreme,
 He gives grace to the lowly;
A free gift and force to bear the Cross,
 And a quiet end to a lifespan.

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~