Na d fi'n angho'

Na d fi'n angho', un wyf fi
Mewn serch fel craig yn beiddio'r lli':
 Bu'n curo arnaf lawer tn
 Ond byth yr un yw'r fynwes hon. 

Na d fi'n angho'; cofia hynt
Ein rhodiad dedwydd, hyfryd gynt, -
 Pan hedai'n serch mewn modd di ball
 Fel saeth o lygad un i'r llall.

Na d fi'n angho' pan bo'r gwŷdd
Yn deilio'r haf; llawn bryd a fydd
 It' gofio'n hymddiddanion mwyn
 Brydnawnau tg dan gysgod llwyn.

Na d fi'n angho'; nid yw'n hardd,
Pan rodiot hyfryd lwybrau gardd
 Neu rhai o'r adar ar y berth
 A wedant nad yw'th air o werth.

Na d fi'n angho' pan bo'r wledd
A'r lawen gn yn llonni'th wedd;
 Mi fuais innau pan y cawn
 Gyfeillach un yn llawen iawn.

Na d fi'n angho' unrhyw bryd
Y b'ot ymhell o swn y byd:
 Ar awr o'r fath, mewn mwynder maith,
 Bu siarad rhyngom lawer gwaith.

Ar ganol nos os ar ddihn,
Na d fi'n angho'; 'n wir mae un
 Yn debyg iawn, dan oeraidd gri,
 Yr amser hwn o'th gofio di.

Na d yn angho' 'r olaf dro
Bu ein cyfarfod; dwys oedd o:
 Mae'r ymddiddanion oll i gyd
 I mi ar gof, yn llenwi 'mryd.

E ffrydiai'm dagrau; siglai'm bron
Fel llong mewn tymhestl ar y dn:
 Os gelli'm troi o'th gof,
   nid syn
 Fydd unrhyw newid wedi hyn.

Na d fi'n angho', os yn gas
Bydd neb i ti ar ddaear las; -
 O! nid fel hyn, iawn wyddost ti,
 Bu ein cyfarfod olaf ni.

Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion) 1792-1846

Do not let me forget, I am the same
In affection as a rock stopping the flow:
 It was beating against me many a wave
 But forever the same is this breast.

Do not let me forget; remember the course
Of our happy, delightful roaming formerly, -
 When our affection flew in an unfading means
 Like a shot from an eye to the other.

Do not let me forget when the woodland is
Making leafy the summer; full time shall be
 For thee to remember our gentle entertainments
 Fair afternoons under the shadow of a grove.

Do not let me forget; it is not beautiful,
When thou didst roam the delightful garden paths
 Or some of the birds on the hedge
 Said thy word is of no worth.

Do not let me forget when there be a feast
And the joyful song cheering thy countenance;
 I too was, when I could get
 Companionship of one, very joyful.

Do not let me forget any occasion
Thou wast far from the sound of the world:
 On an hour of the kind, in vast gentleness,
 Spoken between us many a time.

At midnight if unsleeping,
Do not let me forget; truly there is one
 Very similar, under a chilly cry,
 This time of remembering thee.

Do not let me forget the last time
We met; intense it was:
 All the entertainments are
 For me remembered, filling my mind.

It streams my tears; shakes me utterly
Like a ship in a temptest on the wave:
 If thou canst turn me from thy memory,
   not a surprise
 Shall be any change after this.

Do not let me forget, if detestable
Be anyone to thee on the blue-green earth;-
O not thus, wel thou knowest,
Was our last meeting.

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~