Merch y Mynydd

Merch y Mynydd ai rhyw angel?

Merch y Mynydd
Merch y Mynydd, -
  ai rhyw angel?
 Rith o'r anwel
   ywdyw'r fun?
Swyno llu
  fu'i seiniau llafar,
 'Chanfu mab erioed mo'i llun.

Chwilio dyfal fu amdani,
 Hyd y fro, y waun,
   a'r ddl, -
"Ferch y Mynydd, 'r wy' 'n dy garu,"
 "Caru," llefa llais yn l.

Croesi'r glyn
  a dringo'r mynydd,
 Sefyll ar ei gopa ban, -
"Ferch y Mynydd, aros, aros,"
 "Aros," etyb hi yn wan.

Brysio wedyn trwy y rhedyn,
 Trwy y brywn
   ar ael y bryn, -
Ferch y Mynydd, och, 'r wy' 'n blino,"
 "Blino?" gofyn hithau'n syn.

Troi yn l o'r siwrne seithug,
 Lincyn loncyn ronyn bach, -
"Ferch y Mynydd, canaf ffarwel,"
 "Ffarwel," cana hithau'n iach.

Robert Bryan 1858-1920

The Girl of the Mountain
The girl of the Mountain, -
  is she some angel?
 The illusion of the invisible
   is the maiden?
Enchanting a host
   who called her vocally,
 No boy ever discovered her image.

Searching devotedly he was for her,
 Along the vale, the heath,
   and the meadow, -
"Girl of the Mountain, thee I am loving,"
 "Loving," says a voice back.

Crossing the glen
  and climbing the mountain,
 Standing on its summit peak, -
"Girl of the Mountain, wait, wait,"
 "Wait," she responds weakly.

Rushing then through the bracken,
 Through the brush
   on the crest of the hill, -
"Girl of the Mountain, oh, I am exhausted,"
 "Exhausted?" asks she surprised.

Turning back from the futile journey,
 Wandering aimlessly a little while, -
"Girl of the Mountain, I will sing farewell,"
 "Farewell," sings she healthily.

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~