Marw oddi Cartref

Marw oddi Cartref
Mae beddrod ei fam yn Nhrawsfynydd,
  Cynefin y gwynt a'r glaw,
Ac yntau ynghwsg ar obennydd
  Ym mynwent yr estron draw.

Bu fyw ag addfwvnder a chariad
 Yn llanw'i galon ddi-frad;
Bu farw a serch yn ei lygad
 Ar allor rhyddid ei wlad.

Bu farw a'r byd yn ei drafferth
 Yng nghanol y rhyfel mawr:
Bu farw mor ifanc a phrydferth
 A chwmwl yn nwylo'r wawr.

Breuddwydiodd am fywyd di-waew
 A'i obaith i gyd yn wyn;
Mor galed, mor anodd oedd marw
 Mor ifanc, mor dlws â hyn.

Ni ddaw gyda'r hafau melynion
 Byth mwy i'w ardal am dro;
Cans mynwent sy'n nhiroedd yr estron
 Ac yntau ynghwsg yn ei gro.

Ac weithian yn erw y marw
 Caed yntau huno mewn hedd;
Boed adain y nef dros ei weddw,
 A dail a rhos dros ei fedd.

Ellis Evans (Hedd Wyn) 1887-1917

Dying away from Home
His mother's grave is in Trawsfynydd,
 The habitat of the wind and the rain,
And he asleep on a pillow
 In the cemetery of the distant foreigner.

He lived with gentleness and love
 Filling his loyal heart;
He died with affection in his eye
 On the altar of his land's freedom.

He died with the world in its trouble
 In the midst of the great war:
He died so young and beautiful
 With a cloud in the hands of the dawn.

He dreamed of a pain-free life 
 With his hope all bright;
So hard, so difficult was death
 So young, so pretty as this.

He will not come with the honeyed summers
 Ever again to his district for a stroll;
For the cemetery is in the stranger's lands
 And he is asleep in its gravel.

And sometimes in death's acre
 May he get to sleep in peace;
May the wings of heaven be across his widow,
 And leaves and moor across his grave.

tr. 2010 Richard B Gillion


The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Interests ~ Home ~