Englynion

I Annerch Miss Martha Owen, Ffestiniog.

Pob teithiwr fel gŵr geirwir - ni 'mwrthyd

Englynion
I Annerch Miss Martha Owen, Ffestiniog.
Pob teithiwr, fel gŵr geirwir, -
  ni 'mwrthyd
 A MARTHA, tra'i ceffir;
 Hon a gwyd ei bwyd a'i br
 Yn ddidoll, fe ddywedir.

Un ni syrth yn mhyrth MARTHA -
  y'ch OWEN,
 Maent wych eu sefyllfa;
 Rhoed i hon ddigon o dda
 I gynnal y rhai gwna'.

Llŷs Sior ni bu n'rhagorach -
  ei gawgiau,
 Na'i gegin ddim llawnach;
 Gwilia, fel na b'o gwaelach
 Y'mhorth y bedd, MARTHA bach.

Dy grefydd bydded gryfach -
  ei hanian,
 A hono'n ddisothach;
 Arwyddion tymoreiddiach
 Y'mhorth y bedd, MARTHA bach.

Nid un am wneuthur camwedd -
  yw MARTHA,
 Ymwrthyd llygredd;
 Da elw yw rhag dialedd,
 MARTHA bach, ymhorth y bedd.

Moethau mn, a gwin ddigonedd, -
  gefaist
 I'th gafael yn rhyfedd;
 Gwylia er mwyn ymgeledd,
 MARTHA bach, y'mhorth y bedd.

Absalom Roberts 1780?-1864

Verses
To Address Miss Martha Owen, of Ffestiniog.
Every traveller, like a truthful man, -
  would not refuse
 MARTHA, while she was to be had;
 She who raises her food and her beer
 Interestingly, it is said.

No-one shall fall in the gates of MARTHA -
  ye are OWEN,
 They are of brilliant standing;
 Let it give to her enough stock
 To support the weakest.

The court of George was not more plentiful -
  its dishes,
 Nor its kitchen any fuller;
 Retreat, like there were no poorer
 In the gate of the grave, little MARTHA.

May thy belief be stronger -
  its nature,
 And this without dross;
 More temperate signs
 In the gate of the grave, little MARTHA.

Not one for making a mistake -
  is MARTHA,
 Rejecting corruption;
 A good reward it is against retribution,
 Little MARTHA, in the gate of the grave.

Sharp luxuries, and wine of sufficiency -
  thou didst get
 To thy grasp wonderfully;
 Watch, for the sake of succour,
 Little MARTHA, in the gate of the grave.

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~