Mai

Gwn ei ddyfod fis y mÍl

(Mai)
Gwn ei ddyfod, fis y mÍl,
 Gyda'i firi yn yr helyg,
 Gyda'i flodau fel y barrug -
Gwyn fy myd bob tro y dÍl.

Eis yn fore tua'r waen,
 Er mwyn gweld y gwlith ar wasgar,
 Ond yr oedd y gwersyll cynnar
Wedi codi o fy mlaen.

Eistedd wnes tan brennau'r Glog,
 Ar ddyfodiad y deheuwynt;
 Eden glas ddisgynnodd arnynt
Gan barablu enw'r gog.

Ni rois gam ar lawr y wig
 Heb fod clychau'r haf o tano,
 Fel diferion o ryw lasfro
Wedi disgyn rhwng y brig.

Gwn ei ddyfod, fis y mÍl,
 Gyda'i firi, gyda'i flodau,
 Gyda dydd fy ngeni innau,
Gwyn fy myd bob tro y dÍl.

Eliseus Williams (Eifion Wyn) 1867-1926

[Mesur: 7887]

(May)
I know its coming, the month of honey,
 With its merriment in the willow,
 With its flowers like the hoar-frost -
Blessed am I every time it comes.

I went in the morning towards the meadow
 In order to see the widespread dew,
 But the early camp had
Risen before me.

Sit I did under the woods of the Cliff
 At the coming of the south wind;
 Blue-green Eden descended upon them
With the uttering of the name of the cuckoo.

I took no step down the woodland
 Without blue bells beneath it,
 Like drippings of some blue vale
Having descended between the twigs.

I know its coming, the month of honey,
 With its merriment, with its flowers,
 With the day of my own birth,
Blessed am I every time it comes.

tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~