Mae'r adar cynar yn canu - felus

(Englynion myfyrdod y Bardd yn ei wely, wrth glywed yr Adar yn canu. Yr Englynion hyn a gant y Bardd pan oedd yn Athraw-ysgol yn Llanystumdwy. Ebrill 15, 1792.)
Mae'r adar cynar yn canu, - felus
 Wiw foliant i'r Iesu;
 Galwant adeiniog wiwlu,
 Foreuddydd, ar Ddafydd Ddu.

Dyma'r gn, hoywlan yw hi, - gu lawen
 A glywaf o'r llwyni;
 Clyw ein llais, a'n adlais ni; -
 Y Cysgadur, - cais godi!

Clyw ddadgan un rhn yn rhwydd, - Iaith gofus
 O'th gyfiawn ddyledswydd:
 Dyro fawl, rasusawl swydd;
 Diweirglod i dy ARGLWYDD.

Ym mangoed, glasgoed y glỳn, - Pregethwr
 Pur goeth yw'r aderyn;
 Fe gn glod, hynod yw hyn,
 Boreugerdd, ar y Brigyn.

Minnau, 'm trm awenydd, - ffaeledig,
 Ffol ydwyf o BRYDYDD:
 Rhŷ sŷch, yn fynych a fydd
 Fy enaid yn EIFIONYDD.

Erfyniaf ar NAF, yn fy nydd, - gu nerth
 Ei gynnorthwy beunydd;
 I dreulio'n iawn, radlawn rydd
 Fy einioes yn EIFIONYDD.

Pan ddl oes, byroes i ben, - a dŷnir
 Dannedd y genfigen;
 Cf orwedd dan lygredd ln
 Mor dawel a 'mrawd OWEN.

Af i orwedd at Feirwon, - i gaerau
 O gyrhaedd gelynion;
 Tŷf uwch priddlyd fraedllyd, frn
 Flodau gwiw lysiau gleision.

Ar bn yr YWEN ir wedd, - o gariad
 Agorir hiraethgerdd;
 Yr Adar, ar gynar gerdd,
 Dysgysant fy mhriodasgedd.

Daw'n rhwydd ddistawrwydd ystyriawl, - i'r Bod
 Neu'r Abwydyn marwawl;
 Pa ddaear fud, - pwy ddyr fawl
 Yn eigion Bedd unigawl!

Fy enaid, o Dduw cyfiawnaf, - cymmer
 O'm camwedd afflanaf;
 Wyt nawddfawr, un nerthfawr Nf,
 I dy ddwylaw'r dydd olaf!

David Thomas (Dafydd Ddu o Eryri) 1759-1822
Corph y Gainc 1810

(Meditation verses of the Poet in his bed, while listening to Birds singing. These verses the Poet got when he was a School-teacher in Llanystumdwy. April 15, 1792.)
The birds are early singing, - sweet
 Worthy praise to Jesus;
 A worthy, winged host call
 In the morning, on Dafydd Ddu.

This is the song, vivaciously pure it is, - dearly joyful
 I hear from groves;
 Hear our voice, and our echo; -
 O sleeper, - try to get up!

Hear the expression of one part freely, - a mindful Language
 From thy righteous duty:
 Render praise, a gracious task;
 Pure acclaim to the LORD.
 
In shrubs, greenwood and valley, - a Preacher
 Pure, refined is the bird;
 He sings praise, remarkable is this,
 Morning-song, on the Twig.

I will implore the MASTER, in my nest, - the dear strength
 Of his daily help;
 To spend aright, graciously free
 My lifespan as ONE FROM EIFION.

As for me, with my heavy patience, - failed,
 Foolish am I of a POET:
 Too dry, insistently shall be
 My soul ONE FROM EIFION.

When an age, a short age, come to an end - and to be pulled
 Are the teeth of jealousy;
 I will get to lie under a curtain of corruption
 As quiet as my brother OWEN.

I will go to lie with the Dead, - to fortresses
 Out of the reach of enemies;
 To grow up above an earthy, putrid breast
  Worthy flowers of green herbs.

At the head of the YEW of fresh apprearance - of love
 To be opened is a lamentation;
 The Birds, on early music,
 Teach my nuptial song.

Considerable silence will come easily, - to the Being
 Or the mortal Worm;
 What mute earth, - who will give praise
 In the depths of a lonely Grave!

My soul, O most righteous God, - take
 From my most unclean misdeed;
 Thou art greatly protective, one greatly strong Chief,
 Into thy hands on the last day!

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~