Llywodraeth Duw

Mae gan fy Nhad lywodraeth

Llywodraeth Duw
Mae gan fy Nhad lywodraeth
 Ar bobpeth yn y byd,
Fe bau'r aur a'r arian,
 A'r cyfan oll i gyd;
Fe bau'r tir a'r moroedd,
 A lluoedd nef a llawr, -
Mae'n Arglwydd ac yn Frenin,
 A chanddo fyddin fawr.

Rhyfeddod o'r dechreuad
 Yw doeth sefydliad Duw,
Yn gosod i bob graddau
 Derfynau i gyd i fyw;
Mae dynion, anifeiliaid,
 Yr 'hediaid, a phob rhyw,
A'r diafol cs, ein gelyn,
 Tu mewn i derfyn Duw.

Yr Arglwydd sydd yn rhwymo
 Y rhai a fyno 'Fe;
Darostwng cedyrn beilchion,
 A rhoi i dlodion le
Ymhlith ei ddewisolion,
 A'i bendefigion byw,
I wel'd, mwynhu, a phrofi
 Parhd daioni Duw.

Gall Duw droi llwch y ddaear
 Yn llau, anhawddgar lu,
A'u gwneyd yn fyddin fuddiol
 I'w bobl, fel y bu,
I ymladd 'u gelynion,
 Fo'n bendefigion byd;
Mae'i allu a'i lywodraeth
 Mor helaeth fawr o hyd.

Gall bei i'r locustiaid,
 Sydd bryfaid gwael di-bris,
Ddwyn penau uchel enwog,
 Coronog, lawer s;
Gan hyny, gwell ymostwng,
 Mae'n deilwng, ger bron Duw;
Gall ddwyn i'r bedd i'n claddu,
 Neu'n codi i fyny'n fyw.

Fe wna y pŷsg, heb esgus,
 I Dduw waith medrus mawr,
Os geilw am un o honyn'
 I lyncu dyn i lawr,
A'i fwrw yn ddiniwed,
 Fe wna y weithred wych,
Pe byddai'n brophwyd cyndyn,
 Yn sydyn, ar dir sych.

Fe ysa'r pryfaid isel,
 Hyd farw, uchel ŵr;
A'r cigfrain, dros ei fawredd,
 I sant gwledd yn siwr;
Os myn, buchedd blithion
 Yn union s y nen
A'i Arch i'r man y myno,
 Tan feichio, gyda'r fn.

Edward Jones 1761-1836
Caniadau Maes-y-Plwm 1857

[Mesur: 7676D]

The Authority of God
My Father has authority
 Over everything in the world,
He owns the gold and the silver,
 And all the whole altogether;
He owns the land and the seas,
 And the hosts of heaven and earth, -
He is Lord and King,
 And he has a great army.

A wonder from the beginning
 Is the wisdom of God's foundation,
Setting all degrees
 Of all the boundaries to live;
Men, animals,
 The fliers, and every species,
And the detestable devil, our enemy,
 Are within the boundary of God.

The Lord is binding
 Those whom He will;
Subjugating firm proud ones,
 And giving to poor ones a place
Amongs his chosen ones,
 And his living nobles,
To see, enjoy, and experience
 The continuance of God's goodness.

God can turn the dust of the earth
 To lice, an unpleasant host,
And make them a army beneficial
 To people, as it was,
To attack their enemies,
 Who were the world nobles;
His power and his authority are
 Still so greatly plenteous.

The sight of the locusts
 Which are base, despised insects,
Can bring the high, famous, crowned
 Heads very low;
Therefore, better submit,
 It is worthy, before God;
He can bring to the grave to bury us,
 Or raise us up alive.

He makes the fish, without pretence,
 To God a great, powerful work,
If he calls for one of them
 To swallow a man down,
And he expels him unharmed,
 He does a brilliant work,
If the prophet were stubborn,
 Suddenly, on dry land.

The lowly worms will devour,
 As far as death, a high man;
And the carrion crow, for his majesty
 To saints with a feast for sure;
If he will, with a life-style fruitful
 Directly under the sky
And the Ark to the place he wills,
 Until loading with the wagon.

tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~