Llawenodd fy holl anian - a'm henaid

(Englynion a draddodwyd
ar agoriad Eisteddfod)
Llawenodd fy holl anian, - a'm henaid,
 Mi hnaf yn gymman,
 O weled torf mor wiwlan
 Yn hofi'r iaith, loew-iaith ln.

Ca'dd hon archollion erchyllaidd, - ei throi,
 A'i thrin yn anweddaidd,
 Ei gado i grino 'i gwraidd
 Yno'n oer, yn aniraidd.

O ddynion, na ymddiddenwch - Sais,
 Os yw ef am heddwch;
 A'i ddu falais, mewn trais trwch,
 Och! 'i ffordd na chyffyrddwch.

Er erlid,
  a'u llid hwy'n lledu, - etto
 Wiw 'hattal i ffynnu;
 Fe fg hon,
   'i bron o'i bru,
 Ei cheraint fyrdd i'w charu.

Erddynt oll,
  digoll o degwch - yw'r iaith,
 Er eithaf diddanwch;
 Agorir cyfeillgarwch
 Y'ngolau ei fflamau fflwch.

Grwgnachrwydd a'i lwydd
  a leddir - yn farw,
 A'i furiau ddattodir;
 Cyfeillgarwch, heddwch hir,
 Da liwdeg adeiledir.

Purach cyfeillach a fydd - Siloh,
 Yn Nghaersalem newydd;
 Duw'n dygo, pan ddelo'i ddydd,
 Oll yno mewn llawenydd.

Absalom Roberts 1780?-1864
Loches Mwyneidd-dra 1832

(Verses passed on
at the opening of an Eisteddfod)
My whole nature rejoiced, - and my soul,
 I claim competely,
 From seeing a throng so cleanly worthy
 Loving the clear-spoken, clean language.

These hideous wounds got, - turned,
 With its improper treatment,
 Left for its root to shrivel,
 There cold, stale.

O men, do not converse - with a Saxon,
 If he is for peace;
 With his black malice, in thick oppression,
 Oh! with his road do not meet.

Despite persecution,
  and their anger spreading, - still
 It avails nothing to stop succeeding;
 He will nurture this,
   and almost from his womb,
 His myriad of kin to love.

For all that,
  not lacking fairness - is the language,
 For the extreme interest;
 Friendship is to be opened
 In the light of its valiant flame.

Grumbling shall succeed
  in being spread - in dying,
 And its walls are to be undone;
 Friendship, long peace,
 Are to be rebuilt in good fair colour.

Purer friendship shall be - with Shiloh,
 In the new Jerusalem;
 God will bring, when his day comes,
 All there in joy.

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~