I'r Cybydd

Ar drafael pa fael fydd - i ddyn bychan

(I'r Cybydd)
Ar drafael, pa fael fydd - i ddyn bychan
    Ddwyn beichiau di-ddefnydd;
  Doethach y gwna hen deithydd
  Brynu y dorth bār un dydd.

Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion) 1792-1846

(To the Hoarder)
On a journey, what benefit is there - for a small man
    To bear useless burdens?
  Wiser does an old traveller
  Buy the loaf that lasts one day.

tr. 2018 Richard B Gillion


The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~