I Bont ar Fynach

Yn burlan uwch y berwlif - y sefi

I Bont ar Fynach
(Yn hon a elwir Pont y Gwr Drwg)
Yn burlan uwch y berwlif - y sefi,
  Uwch safn cwm
    y mawrlif;
 Lle y llam yr hylla' llif
 Ddeugeinllath yn ddig wynllif.

Wyt gadwyn yn dwyn dywenydd, -
   a chlod
  Gwych lydan trwy'n broydd;
 A rhaff, na ddaw byth yn rhydd,
 Wyd i fwnwgl dau fynydd.

Danat heb baid
   naid ofnadwy - raiadr
  Gan ruo trwy'r adwy, -
 A chan nerth ei ryferthwy,
 Gwna y llif y graig yn llwy.

Mae anian ddiran yn gynddeiriog - wytllt,
  A'i gwedd yma'n llidiog;
 Ei tharan sy'n gytheririog,
 A'i gryddiau yw creigiau crg.

O'th ben, bont fwynwen
   fanol, - edrycher
  I drachwith bant ffrydiol;
 Pa enaid na naid yn ol
 O sydyn fraw arswydol!

Mi a wn mai rhwy ymenydd - cadarn
  Fu'n rhoi cydiad celfydd
 Y Bont addien ysblennydd,
 Uwch ceudod yn syndod sydd.

Llesiol wyt, trwy'r holl oesoedd, -
   da waith,
  I deithwyr, aml filoedd;
 Camfa ln uwch cwm 'i floedd
 Nwyfus yn cyrhaedd nefoedd.

Gwir draws yw rhoi i'r Gwr Drwg -
   y moliant
  Am haeledd mor amlwg;
 I ni dda mae'n wir na ddwg
 Etifedd cas y tewfwg.

Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion) 1792-1846
Gwinllan y Bardd 1831

To Pontarfynach
(That which is called the Devil's Bridge)
Purely above the boiling flow - it stands,
  Above the jaws of the valley
    of the great flow;
 Where leaps the most ugly flow
 Two score yards as an angry white flow.

Thou art a chain bearing delight -
   and brilliant
  Broad praise through our vales;
 As a rope, which will never come free,
 Thou art to the neck of two mountains.

Beneath thee without ceasing
   a terrible leap - a waterfall
  Roaring through the gap, -
 And with the strength of its torrent
 The flow makes the rock a ladle.

The undivided nature is furious - wild,
  And its countenance here angry;
 Its thunder is threatening,
 And its cheeks are hanging rocks.

From thy head, a gentle, white,
   detailed bridge - is to be seen
  To a vehement, gushing hollow;
 What soul would not leap back
 From sudden horrific terror!

I know that some mind - firm
  Did put a crafty joint
 The fine, splendid Bridge,
 Above the hollow which is an astonishment.

Beneficial art thou, through all the ages, -
   a good work,
  For travellers, many thousands;
 A pure step above a valley and its lusty
 Shout reaching heavens.

Truly contrary is giving to the Devil -
   the praise
  For generosity to evident;
 For our good it is truly not the evil
 Hated legacy of the thick fog.

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~