Hen arfau'r filwriaeth ysprydol

Hen arfau'r filwriaeth ysprydol,
 Trwy Dduw fyddo'n nerthol yn awr,
I fwrw dych'mygion y bobloedd,
 Fel cestyll yn lluoedd i'r llawr:
Ac hefyd i godi'r athrawiaeth,
 Sy'n ol ysprydoliaeth
   ein Duw:
I gychwyn tyrfaoedd o'r newydd,
 At Iesu i'w fynydd i fyw.

Edward Jones 1761-1836
Cofiant Edward Jones 1839

[Mesur: 9898D]

The old spiritual military weapons,
 Through God be they strong now,
To cast the imaginations of the peoples,
 Like castles in hosts to the ground:
And also to raise the teaching,
 Which is according to the inspiration
   of our God:
For crowds to set off anew,
 To Jesus to his mountain to live.

tr. 2019 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~