Ehediad y Meddwl i Galfaria

neu

Fyfyrdod am Bren y Groes

'Hed fy enaid 'hed yn fuan

Ehediad y Meddwl i Galfaria
neu
Fyfyrdod am Bren y Groes

"Eithr na ato Duw i mi ymffrostio
ond yn nghroes
ein Harglwydd Iesu Grist."
'Hed, fy enaid, 'hed yn fuan
  At bren y groes;
Gwel yn una fu yn griddfan
  Ar bren y groes;
 Dyn 'r Duwdod ynddo'n trigo,
 Nef a daear bygant iddo,
 Dyna'r un a gadd ei hoelio
  Ar bren y groes.
 
Fe fu rhyfeddodau mawrion
  Ar bren y groes;
Hoeliwyd Cyfiawn rhwyng y lladron,
  Ar bren y groes;
 Un di-fai ei gorff a'i enaid,
 O dan felldith pechaduriaid,
 Ac yn brwydro chythreuliaid
  Ar bren y groes.

Cynnaliwr mawr y greadigaeth,
  Ar bren y groes;
A ga'dd brofi grym marwolaeth
  Ar bren y groes;
 A thrwy iddo farw hefyd,
 I farwolion fe gaed bywyd;
 I, dyled myrdd a dalwyd
  Ar bren y groes.

Cleddyf Duw a ga'dd ei ddeffro
  Ar bren y groes;
Meichiau Son ga'dd ei daro
  Ar bren y groes;
 Ond er cael ei daro'n greulon,
 Hyd ddyfnderoedd eitha'i galon,
 Fe orchfygodd ei elynion,
  Ar bren y groes.

Gwaeddodd Iesu mawr, Gorphenwyd!
  Ar bren y groes;
Iawn di-fai i Dduw a roddwyd
  Ar bren y groes;
 Bellach aed cenadon Iesu
 (Mae ei gariad yn eu gyru)
 I ethafodd byd, i draethu
  Am bren y groes.

Na foed rhan o'r byd heb wybod
  Am bren y groes;
Pawb fo'n d'od i 'mofyn cymmod
  At bren y groes;
 Doed addolwyr Himalaya,
 Gyda hen greuloniaid Malwah,
 Hefyd deiliaid tywyll Bramah,
  At bren y groes.

Holl dylwythau'r Cassiaid ddelo
  At bren y groes;
Y cenadon a'u harweinio
  At bren y groes:
 Llwyr ddifoder
   pob rhyw eilun;
 Na foed neb ond Iesu'n Frenin;
 Plyged bonedd a chyffredin
  I bren y groes.

F'enaid, eto, na foed iti,
  Ar hyd dy oes,
Unrhyw destun mwy i ganu
  Ond pren y groes;
 Chwithau, feirddion union, iawnwych,
 Sydd 'r awen geinwen genych,
 Da chwi i ganu de'wch, yn geinwych,
  Am bren y groes.

John William Hughes (Edeyrn ap Nudd) 1817-49
Y Lloffyn 1842

The flight of Thought to Calvary
or
Meditation on the Wood of the Cross

"God forbid that I should boast
except in the cross
of our Lord Jesus Christ."
Fly, my soul, fly without delay
  To the wood of the cross;
See the one who was groaning
  On the wood of the cross;
 A man with the Godhead in him dwelling,
 Heaven and earth are twining in him,
 There is the one who got nailed
  Onto the wood of the cross.

There were great wonders
  On the wood of the cross;
A Righteous One was nailed between the thieves,
  On the wood of the cross;
 One faultless his body and his soul,
 Under the curse of sinners,
 And battling with devils
  On the wood of the cross.

The great upholder of the creation,
  On the wood of the cross;
Who got to experience the force of death
  On the wood of the cross;
 A through his dying also,
 For mortals life was got;
 Yes, the debt of a myriad was paid
  On the wood of the cross.

The sword of God got awakened
  On the wood of the cross;
The Surety of Zion got struck
  On the wood of the cross;
 But despite his cruel striking,
 To the extreme depths of his heart,
 He triumphed over his enemies,
  On the wood of the cross.

Great Jesus shouted, "It is finished!"
  On the wood of the cross;
A faultless Satisfaction to God was given
  On the wood of the cross;
 Now let the emissaries of Jesus go
 (His love is driving them)
 To the extremities of the world, to expound
  About the wood of the cross.

Let no part of the world be without knowledge
  About the wood of the cross;
Let everyone be coming to ask for reconciliation
  To the wood of the cross;
 Let the worshippers of the Himalayas come,
 With the old cruelties of Malwah,
 Also the inhabitants of the darkness of Bramah,
  To the wood of the cross.

All the tribes of the Khasians shall come
  To the wood of the cross;
The missionaries leading them
  To the wood of the cross;
 Completely to be annihilated
   is every kind of idol;
 Let no-one but Jesus be King;
 Let noble and commoner bow
  To the wood of the cross.

My soul, still, let there not be to thee,
  All thy life long,
Any theme any more to sing
  But the wood of the cross;
 Ye also, upright, brilliantly correct bards,
 Who have the beautifully fair muse,
 Welcome to you to sing, splendidly,
  About the wood of the cross.

tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~