Hafren

Hafren, Hafren, afon mawredd,
Afon nerth a dŵr gogonedd,
 Ar dy lan rhoer i mi gennad,
 I fyfyrio a syllu arnad.

Pan y cyfyd Haul y borau,
Pan fachluda y prydnawnau
 Ar dy lan gad i mi rodio,
 A neb yn meiddio fy ngofidio.

Yn dy glir don pan symudi,
Ca' fy ngwedd ei hadlewyrchu,
 Llwyd a gwan edrychaf arnad,
 Er at bob dyn heb ddrwg fwriad.

John Davies (Siôn Gymro) 1804-84

Severn, Severn, river of majesty,
River of strength and water of glory,
 On thy bank a mission is given to me,
 To contemplate and gaze on thee.

When the morning Sun rises,
When the evenings wane
 On thy bank let me roam,
 And no-one dare to grieve me.

In thy clear wave when it moves,
I get my face reflected,
 Gray and weak I look upon thee,
 Though at every man without evil intention.

tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~