Yr Haf

Fe gladdwyd tlysni anian

(Yr Haf)
Fe gladdwyd tlysni anian
 Ym medd y gaeaf du,
A'r gwynt rydd brudd alargan
 Mewn oer gwynfannus gri:
Ond, ha! daw'r haf toreithiog
 A bywyd yn ei gl,
A thaena flodau gwridog
 Ar wyneb bryn a dl.

Mae'r goedwig mewn hardd unedd
 Yn gwisgo mantell werdd,
A'r haf sydd ar ei orsedd
 Yn chwarae tannau cerdd;
Mae'r delyn gynt fu'n hongian
 Ar helyg gaeaf gwyw
Yn rhoddi miwsig allan, -
 Ust! Clywch! Mae'r byd y fyw!

Thomas Evans (Telynog) 1840-65

(The Summer)
Silver ornaments were buried
 In the grave of the black winter,
And the wind will give a sad lament
 In a cold, complaining cry:
But, ha! the plenteous summer is coming
 With life in its bosom,
And it will spread ruddy flowers
 On the face of hill and meadow.

The woodland is in beautiful unity
 Wearing a green cloak,
And the summer is on its throne
 Playing chords of music;
The harp which was formerly hanging
 on the withering willow of winter
Is giving out music, -
 Hush! Hear! the world is alive!

tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~