Gwrandewch fy nghym'dogion ac felly gyfeillion

Gwrandewch fy nghym'dogion,
  ac felly gyfeillion,
 Mae'r Arglwydd yn foddlon im' fyw;
Ond byw heb ddim beiau
  wy'n ddewis yn ddiau,
 Tan garu trwy'm dyddiau Fab Duw;
Byw heb roddi munud
  o mywyd ddim mwy,
 I borthi cnawd diles, tylawd,
   hen geudawd magadwy,
Rhag maethu'm gwahanglwy' o hyd;
 Mae'r amser aeth heibio
   i'w foddio'n rhy faith;
Rhoi dyddiau da fy hirddydd ha',
  mawr yrfa mor hirfaith,
 Heb obaith, ond gweniaieth i gyd.

Wel bellach mi bwyllaf,
  o'r ddaear gweddiaf
 Ar Dduw, mi erfyniaf am fod
A'm bwriad yn burach,
  iawn grefydd yn gryfach,
 I draethu'n eglurach ei glod;
Duw trwy fy nghystudio
  i'm deffro y daeth,
 A'm dwyn i'w dŷ cynnes cu,
   i garu magwraeth,
Rhagluniaeth dda helaeth oedd hi:
 Diolchaf o blegid y gofid a ges,
Fy nhaflu i lawr enyd awr,
  ond mawr gamgymmeres,
 Troi'r cwbl er mantes i mi.
Edward Jones 1761-1836

Tôn [12.8.12.8.11.14.8.11.14.8]: Hunting Fox

Listen, my neighbours,
  and likewise my friends,
 The Lord is pleased for me to live;
But to live without any faults
  I am choosing doubtlessly,
 While loving throughout my days the Son of God;
To live without wandering one minute
  of my life any more,
 To indulge unprofitable, poor flesh,
  an old nourishable stomach,
From sustaining my leprosy continually;
 The time has gone past
   to satisfy it too extensively;
To give the good days of my long-dayed summer,
  a great course so prolonged,
 Without hope, except fine words altogether.

Well, now I shall consider,
  from the earth I shall pray
 To God, I shall petition to be
With my intention purer,
  true belief stronger,
 To expound more clearly his praise;
God through afflicting me to awaken me has come,
 And to lead me to his dear, warm house,
   to love a nurturing,
Good, plenteous providence it was:
 I will give thanks because of the grief I had,
My being thrown down for a while,
  but greatly I was mistaken,
 The whole turns to my advantage.
tr. 2014Richard B Gillion


The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~