Gorffenaf

Un ohonoch adar cerdd

Gorffenaf
Un ohonoch, adar cerdd,
 Yw fy ngalon innau,
Pan y cwsg y glaswyrddlwyn
 Uwch ei fil cysgodau;
Pan fo wyneb mr a nef
 Fel pe am y glasaf, -
Gwae aderyn gn cyn pryd,
 Gwae na chn Orffennaf.

Oni waered y fro yn ardd
 Heb yr un diffeithwch?
A phob gardd o fewn y fro
 'N wyllt-dir o bryderthwth?
Fel y glyn, claf o serch
 Yw fy nghalon innau;
Gwn pa beth yw cael fy nal
 Yn nyrysni'r blodau.

Chwa Gorffennaf ddaw i'm t&375;
 Yn y bore melys,
Gyda neithdar maes a mr
 Ar ei lleithiog wefus;
Onid merch y mr a'r maes
 Yw fy ghalon innau?
Cr fugeilio'r gwenith gwyn,
 Cr gyfeillach tonnau.

Eliseus Williams (Eifion Wyn) 1867-1926

July
One of you, song birds,
 Is my own heart,
When the green grove sleeps
 Above its thousand shadows;
Whenever the face of sea and heaven is
 As if at its bluest, -
Oh for a bird of song before time,
 Oh for the song of July.

Is not the bottom of the vale a garden
 Without any desert?
And every garden within the vale
 A wilderness of beauty?
Like the butterfly, love-sick
 Is my own heart;
I know what it is to get held
 In the tangle of the flowers.

The breath of July comes to my house
 In a sweeet morning,
With the nectar of field and sea
 On its moist lip;
Is not the daughter of the sea and the field
 My own heart?
A lover to tend the white wheat,
 A lover of the friendship of waves.

tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~