Y ddeilen Indiaidd wiw

(This Indian weed now wither'd quite)

(Golygiad Ysrydol ar Losgi Myglys)
Y ddeilen Indiaidd wiw,
 Gwywedig yw ei gwawr,
Y boreu'n irlas iawn,
 Mor lwyd brydnawn ar lawr;
Mae'n dangos cnawd yn ail
 Ei sail i'r dail ar dir;
Wrth losgi Myglys meddwl, ddyn,
 Mai gwelltyn wyt mewn gwir.

Y bibell wen mewn bri,
 Ail lili yn dy law,
Sy'n dweyd mai d'oes a dỳr
 Ryw ddydd ar fyr a ddaw;
Mal hon pan gwrddir hi,
 Wan ddyn esgari'n ddau:
Wrth losgi Myglys meddwl hyn,
 O ddyn, sydd briddyn brau!

Golyga'r mŵg ar led,
 I fynu'r 'hed ar hynt,
Mae'n datgan i bob doeth,
 Yr 'i gyfoeth gyda'r gwynt;
Er maint sy ar dir a mr,
 O bob rhyw drysor drud,
Wrth losgi Myglys gwel mai tarth
 Sy 'mhob rhyw barth o'r byd.

Ti weli'r bibell wiw
 Yn duo'i lliw'n hell iawn,
Mae'n d'weyd fod d'enaid cu
 O'r llygredd du yn llawn;
Rhaid tynu hon drywy'r tn,
 Ni wneir hi'n ln gan wlych;
Wrth losgi Myglys, meddwl hyn,
 A thi yn soflyn sych.

Dafydd Owen (Dewi Wyn o Eifion) 1784-1841

(A Spiritual View on Burning Tobacco)
The worthy Indian weed,
 Withered is its aspect,
In the morning very fresh and green,
 So brown in the afternoon on the ground;
It is showing flesh as equal in
 Its foundation to the foliage on land;
While burning Tobacco think, man,
 That a blade of grass thou art in truth.

The white pipe in renown,
 Like a lily in thy hand,
Which is saying that thy lifespan shall break
 Some day shortly to come;
Then when it is to be met,
 A weak man will separate into two:
While burning Tobacco thing this,
 O man, who art a fragile piece of clay.

View the smoke widely,
 Up it flies on a course,
It is telling to every wise one,
 His wealth will go with the wind;
Despite how much is on land and sea,
 Of every kind of costly treasure,
While burning Tobacco see that haze
 Is in every kind of part of the world.

Thou seest the worthy pipe
 It's colour blackening very foully,
It is saying that thy dear soul is
 Full of the black corruption;
There is need to pull this through the fire,
 It is not to be made clean by soaking;
While burning Tobacco, think this,
 And thou a dry piece of stubble.

tr. 2015 Richard B Gillion

(Smoking Spiritualized - Part 1)
This Indian weed now wither'd quite,
'Tho' green at noon, cut down at night,

      Shows thy decay;
      All flesh is hay.

   Thus think, and smoke tobacco.


The pipe so lily-like and weak,
Does thus thy mortal state bespeak.

      Thou art ev'n such,
      Gone with a touch.

   Thus think, and smoke tobacco.


And when the smoke ascends on high,
Then thou behold'st the vanity

      Of worldly stuff,
      Gone with a puff.

   Thus think, and smoke tobacco.


And when the pipe grows foul within,
Think on thy soul defil'd with sin;

      For then the fire,
      It does require.

   Thus think, and smoke tobacco.


And seest the ashes cast away;
Then to thyself thou mayest say

      That to the dust
      Return thou must.

   Thus think, and smoke tobacco.

Ralph Erskine 1685-1752

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~