Gobaith

Fwyn angor yr enaid mewn chwerwder a chur

GOBAITH
Fwyn angor yr enaid,
  mewn chwerwder a chur,
Er gwaethaf pob adfyd
  i'r eithaf fo'n sur,
 Trwy'r niwlen yn gwenu
   os gwelir di draw!
 Tawelwch nefolaidd
   i'm hyspryd a ddaw.

Tydi dan glefydau 
  sy'n cynnal y fron,
Rhag syrthio'n ddrylliedig
  dan ymchwydd y don;
 Wyt lewyrch yn gwawrio
   'n fwyn hyfryd dy wedd,
 Ar fordaith dymhestlog
   ein bywyd i'r bedd.

Os heddyw cymmylau
   sy'n erchyll amdoi
Fy llwybrau dyryslyd,
   fy ngolwg gan gloi,
 Tydi fyddi'n serchog
   afaelu'n fy llaw,
 Gan wedyd,
   "Y foru yn desog y daw."

Dy hoff fwynaf rinwedd
  iachusol iawn yw,
Ac arnat ti'n unig
  mae miloedd yn byw:
 Y lle yr anelodd
   gorthrymder ei saeth
 Tydi'n glau a welli
   yr archoll a wnaeth.

Pan byddo cyfeillion
  mynwesol a gwir
Yn gorfod ymadael,
  dros amser dwys hir,
 Y Gobaith o eilwaith
   gyfarfod yn llon
 Fydd eli i glwyfau,
   i friwiau y fron.

Y fam beth ond Gobaith
   a'i cynnal bob awr,
Rhag syrthio'n wywedig
  dan lewyg i lawr,
 Pan draw ar y ce'nfor
   peryglus mae'r un
 A gâr mor bur anwyl
   â'i henaid ei hun.

Os rhwystrau'n dyrysu'n
  hamcanion a gawn,
Trwy'th gymmorth, hoff Obaith,
  yn llwyr ni thristâwn;
 A thi yn ein nerthu
   ymdeithiwn ym mla'n
 Trwy oer ddyffryn adfyd,
   yn uchel ein cân.

Fel gwlith i'r gwenithyn, -
  i'r sychdir fel gwlaw,
Yn hoff dy gysuron
  i'r ddwyfron a ddaw;
 Bydd imi'n gyfeillgar,
   i'm hofnau rho sen,
 A llawen y treuliaf
   fy myrddydd i ben.

Fy nâ a fy nefaid
  os colli a wnaf,
Os casglu o ffrwythau
  fy ngwinllan ni chaf,
 Fy ŷd ar y maesydd
   os diffrwyth y try,
 Yn Nuw y gobeithiaf
   er hyn oll yn hy.

Yn wyneb holl ddychryn
  tra dwys angau du,
Mwyn Obaith yn darian
  i filoedd a fu,
 Yn llusern i'w llwybrau, -
   yn dangos o bell,
 Trwy'r llen o dywyllwch,
   y bryniau sydd well.

Ond dychryn, fy enaid;
  adgofia fod man
Na rydd i'w drigolion
  un gobaith yn rhan;
 Lle wedi machludo
   mae hyfryd haul hedd,
 Heb neb, och! yn disgwyl
   ail weled ei wedd.

I mewn pan bo'r meddwl
  ei lygad yn troi,
A gweled trugaredd
  dros byth wedi ffoi,
 Mor erchyll y teimlad,
   arswydus uwch iaith!
 Fy Nuw, rhag ei brofi,
   ystyriwyf fy nhaith.

Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion) 1792-1846
Gwinllan y Bardd 1831, 1872.

HOPE
Gentle anchor of the soul,
  in bitterness and ache,
Despite every adversity
  in the extreme being sour,
 Through fog smiling
   if though art to be seen yonder!
 Heavenly tranquility
   shall come to my spirit.

Thou under illnesses
  who art supporting the breast,
From falling to smithereens
  under the swelling of the wave;
 Thou art a gleam dawning gently
   delightful thy countenance,
 On the tempestuous voyage
   of our life to the grave.

If today clouds
  which are hideous enshroud
My confused paths,
  my sight locked,
 Thou shalt be affectionate
   grasping my hand,
 Saying, "The morrow
   shall come sunny."

Thy lovely, most dear virtue
  is truly healing,
And upon thee alone
  are thousands living:
 The place oppression
   aimed its arrow
 Thou swiftly heal
   the wound didst do.

Whenever close and
  true friends
Must leave, for
  a seriously long time,
 The Hope of meeting
   cheerfully for a second time
 Will be ointment to wounds,
   to the bruises of the breast.

The mother, what but Hope
  will uphold her every hour,
From falling withered
  under a faint to the floor,
 When yonder on the perilous
   high sea is the one
 Whom she loves as purely dearly
   as her own soul.

If obstacles frustrate
  our intentions we may have,
Through thy help, dear Hope,
  completely we will not be saddened;
 With thee strengthening us
   we will journey on
 Through the cold vale of adversity,
   our song loud.

Like dew to the blade of wheat, -
  to the dry land like rain,
Fond of thy comforts
  to the breasts which come;
 Be to me friendly,
   to my fears give a scolding,
 And joyfully I shall spend
   out my short day.

My cattle and my sheep
  if loose them I do,
If a collection of the fruits
  of my vineyard I do not get,
 My grain on the fields
   if unfruitful it turns,
 In God I shall trust
   despite all this undaunted.

In the face of all the horror
  so intense of black death,
Dear Hope as a shield
  to thousands has been,
 A lantern to their paths, -
   showing from afar,
 Through the curtain of darkness,
   the hills which are better.

But be thou horrified, my soul;
  remember that there is a place
Which will not give to its inhabitants
  any hope as a portion;
 Where has set
   the delightful sun of peace,
 Without anyone, oh!
   expecting to see his face again.

In when the though be
  its eye turning,
And see mercy
  forever having fled,
 So horrendous the feeling,
   horrific above language!
 My God, lest I experience it,
   I will consider my journey.

tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~