Goleuni Caersalem   |   The Light of Jerusalem

VII. Gogoniant yr eglwys yn y dyddiau diweddaf
VII. The glory of the church in the last days

[Cyfeillach 30 - Y Jerusalem Newydd -
Pennill Pedr - 8787D]
Gwelir Sion mewn gogoniant,
  yn ben moliant yn y byd,
Pawb yn canmol mewn caniadau,
  faith rinweddau'r aberth drud;
 Pob eilunod wedi darfod,
   a holl enwau gwag y llawr,
 Wedi eu llyngcu oll i fynu,
   yn yr enw mwya' mawr.
Azariah Shadrach 1774-1844

Goleuni Caersalem 1830

Goleuni Caersalem I
Goleuni Caersalem II
Goleuni Caersalem III
Goleuni Caersalem IV
Goleuni Caersalem V
Goleuni Caersalem VI

[Fellowship 30 - The New Jerusalem -
Peter's Verse - 8787D]
Zion is to be seen in glory,
  as a chief praise in the world,
Everyone praising in songs,
  the vast merits of the costly sacrifice;
 Every idol having perished,
   and all the empty names of the earth,
 Having been all swallowed up,
   in the greatest ever name.
tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~