Goleuni Caersalem   |   The Light of Jerusalem

VI. Y gwahaniaeth sydd rhwng rhith a sylwedd
VI. The difference there is between guise and substance

[Cyfeillach 29 - Am y Pethau sydd a
Gwahaniaeth rhyngddynt - Pennill Philip - 7676D]
O Arglwydd Dduw'r gwirionedd,
  rho sylwedd i ni gyd,
Na âd in' fyw'n rhagrithiol,
  a deddfol yn y byd:
 Rho i ni wir dduwioldeb,
   a wnelo'n henaid gwan
 Yn bwysau yn y gloriau
   sancteiddlan yn y man.
Azariah Shadrach 1774-1844

Goleuni Caersalem 1830

Goleuni Caersalem I
Goleuni Caersalem II
Goleuni Caersalem III
Goleuni Caersalem IV
Goleuni Caersalem V
Goleuni Caersalem VII

[Fellowship 29 - About the Things which have
a Difference between them - Philip's Verse - 7676D]
O Lord God of the truth,
  give substance to us all,
Do not let us live hypocritically,
  and legalistically in the world:
 Grant to us true godliness,
   which will make our weak soul
 Weighty in the holy
   scales soon.
tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~