Goleuni Caersalem   |   The Light of Jerusalem

V. Am y bethau y dylem holi ein hunain
V. About the things we ought to ask ourselves

[Cyfeillach 27 - Gwaith yr Ysbryd -
Pennill Marc - 7676D]
O am 'nabod grym duwioldeb,
  yn fy enaid nos a dydd,
Ac â'm dygo dros y bryniau
  serth i'r lan yn ngoleu ffydd:
 Ond tra byddwyf mewn anialwch,
   ac mewn d'ryswch dudew nos,
 Cadw 'ngolwg trwy'r cymylau,
   ar rinweddau gwaed y groes.
[Cyfeillach 28 - Am Brofiad -
Pennill Marc - 8787D]
Crist yw'm haulwen oleu ddysglaer,
  sy'n goleuo'm henaid gwan,
Ac fe ymlid y tywyllwch,
  oll i gerdded yn y man:
 Fe wresoga'm calon oerllyd;
   todda'm hysbryd rhewllyd i,
 Hyd ne's b'wyf yn wylo'r dagrau,
   am riddfanau Calfari.
Azariah Shadrach 1774-1844

Goleuni Caersalem 1830

Goleuni Caersalem I
Goleuni Caersalem II
Goleuni Caersalem III
Goleuni Caersalem IV
Goleuni Caersalem VI
Goleuni Caersalem VII

[Fellowship 27 - The Work of the Spirit -
Mark's Verse - 7676D]
O to know the force of godliness,
  in my soul night and day,
And to bring me over the steep
  hills up in the light of faith:
 But while I live in a desert,
   and in the bewliderment of thick dark night,
 Keep my gaze through the clouds,
   on the merits of the blood of the cross.
[Fellowship 28 - About Testing -
Mark's Verse - 8787D]
Christ is my bright, shining sunlight,
  which illuminates my weak soul,
And he chases the darkness,
  all to walk soon:
 He warms my chilly heart;
   melts my icy spirit,
 Until I am weeping the tears
   for the groans of Calvary.
tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~