Goleuni Caersalem   |   The Light of Jerusalem

IV. Am y pechodau sydd barod i'n hamgylchu
IV. About the sins which are prepared to surround us

[Cyfeillach 25 - Y Modd y Daeth Pechod i'r Byd -
Pennill Marc - 7676D]
O Arglwydd Dduw y duwiau,
  gwna faddau'n beiau gyd,
Pechadur wyf o'r gwaetha',
  sut byna' daeth i'r byd:
 O Dduw, rho ysbryd gweddi,
   i weiddi Abba, Dad,
 A maddeu'n holl gamweddau,
   trwy faith rinweddau'r gwa'd.
[Cyfeillach 26 - Am y Pechodau sy'n Barod
i'n Hamgylchu - Pennill Philip - 7676D]
Mae'r pechod yn fy nilyn,
  yn elyn drwg ei ryw,
Mae'n taro'n groes i'm cysur,
  mae'n groes i nattur Duw:
 Er cymmaint yw ei orchest
   i'm cael i lawr dan draed,
 Mi waedda yn ngrym yr earnest,
   fod concwest yn y gwaed.
Azariah Shadrach 1774-1844

Goleuni Caersalem 1830

Goleuni Caersalem I
Goleuni Caersalem II
Goleuni Caersalem III
Goleuni Caersalem V
Goleuni Caersalem VI
Goleuni Caersalem VII

[Fellowship 25 - The Means by which Sin Came to the World -
Mark's Verse - 7676D]
O Lord God the gods,
  make forgiveness of all our sins,
A sinner am I of the worst,
  that ever came to the world:
 O God, grant a spirit of prayer,
   to shout Abba, Father,
 And forgive all our trespasses
   through the vast virtue of the blood.
[Fellowship 26] - About the Sins which are Prepared
to Surround us - Philip's Verse - 7676D]
The sin is following me,
  as an enemy of an evil kind,
It strikes contrary to my comfort,
  it is contrary to God's nature:
 Despite how great is its task
   to get me down underfoot,
 I will shout in the force of the earnest,
   that there is victory in the blood.
tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~