Goleuni Caersalem   |   The Light of Jerusalem

III. Am ryfeddodau'r Iachawdwriaeth
III. About the wonders of Salvation

[Cyfeillach 23 - Gweithredoedd Duw -
Pennill Iago - 7676D]
Mae myrdd o ryfeddodau
  yn rhagluniaethau Duw,
Mae'r gorch'wyliaethau chwerwa'
  yn dda i Sion wiw:
 Olwynion mewn olwynion
   sy'n rhoi eu tro i ben,
 I ddwyn y saint o'u trafferth,
   'nol arfaeth nefoedd wen.
[Cyfeillach 24 - Rhyfeddodau'r Iachawdwriaeth -
Pennill Marc - 7676D]
Mae'r iachawdwriaeth rasol
  a drefnodd Tri yn Un,
Yn llawn o ryfeddodau,
  uwchlaw amgyffred dyn;
 Yn ffrydiau hon ni nofiwn
   i mewn i'r gwynfyd pur,
 I ganu byth yn ddiau
   am glwyfau'r hoelion dur.
Azariah Shadrach 1774-1844

Goleuni Caersalem 1830

Goleuni Caersalem I
Goleuni Caersalem III
Goleuni Caersalem IV
Goleuni Caersalem V
Goleuni Caersalem VI
Goleuni Caersalem VII

[Fellowship 23 - The Activities of God -
James's Verse - 7676D]
There is a myriad of wonders
  in the providence of God,
The bitterest tasks are
  good for worthy Zion:
 Wheels within wheels
   are bringing their turn to fulfilment,
 To bring the saints out of their trouble,
   according to the purposes of bright heaven.
[Fellowship 24 - The Wonders of Salvation -
Mark's Verse - 7676D]
The gracious salvation which
  the Three in One arranged, is
Full of wonders,
  above the grasp of man;
 In these streams let us swim
   into the pure paradise,
 To sing forever unceasingly
   about the wounds of the steel nails.
tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~