Fy Mreuddwyd

Breuddwydiais - paid â digio dro

(Fy Mreuddwyd)
Breuddwydiais - paid â digio dro -
 Fy mod yn caru dwy;
Ni welwn ragor yn fy myw,
 Na dewis rhyngddynt hwy.

Na charwn un yn llai na'r llall,
 Ni charwn un yn fwy;
Ac mewn rhyw benbleth faith y būm
 Y nos o'u hachos hwy.

Ond wedi deffro gyda'r dydd,
 Mi chweddais, - canys pwy
Debygit oeddynt? - Wel, tydi
 Dy hunan oedd y ddwy!

Syr John Morris Jones 1864-1929

(My Dream)
I dreamt - don't be angry just yet -
 That I was loving two;
I would see no more for all my life,
 Nor choose between them.

I would not love one less than the other,
 I would not love one more;
And in some vast dilemma I was
 At night on account of them.

But having awoken with the day,
 I laughed, - for who
Do you suppose they were? - See, thou
 Thyself were the two!

tr. 2020 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~