Umbrela Willie Bach

Dyma 'mbrela ffasiwn newy'

Umbrela Willie Bach
Dyma 'mbrela ffasiwn newy',
"Basged fawr 'i gwaelod fyny."
  'R wyf yn ddedwydd dan ei chysgod,
  Heb na het na chot na gwasgod.
Da gen' i gael dyferynau,
A chael gwlychu tipyn weithiau.
  O, mi ganaf dan y gawod, -
  Gwlaw, gwlaw, deie faint a fynod;
Ar ol iti ddarfod gwlawio,
Fe ddaw'r haul yn hyfryd eto.

Trysorfa y Plant 1883

(Little Willie's Umbrela)
Here is my new-fashioned umbrella,
"A big basket with its bottom up."
  I am happy under its shelter,
  Without hat or coat or waistcoat.
I don't mind getting drips,
And getting a bit wet sometimes.
  O, I will sing under the shower, -
  Rain, rain, come as much as you will;
After you have stopped raining,
The sun will come delightfully again.

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~