Dinbych Dinbych gwych yw'th gwedd

(Englynion i annerch Dinbych ar ddydd
yr Eisteddfod, yr hon a gynhaliwyd
Medi 16, 17, a'r 18, 1828.)
Dinbych, Dinbych, gwych yw'th gwedd -
  Di heddyw, -
 Da headdit anrhydedd;
 Nid rhyfelwyr, cludwyr cledd,
 Na thynwyr ddaeth i'th annedd.

Ond llon Fon'ddigion a ddaeth -
  i'th gyfarch;
 Hwy'th gofiant mewn hiraeth;
 Yn haelwych gwna'u cynhaliaeth:
 Boddia wŷr, ni byddi waeth.

Bu od-wych y Cerbydau - sy ynot,
 Gan swniaw fel t'ranau;
 Gyd âg 'w'llys, mewn brys brau,
 Agoraist byrth dy gaerau.

Trwst eu meirch, nid trist y modd,
  - fu danbaid,
 Tref Dinbych a grynodd;
 Na wyled, er na welodd
 Dyrfa'n fwy, neu dorf un fodd.

Ni sengodd, ac ni sanga - ar G'ledfryn,
  Neu Glwyd-fro, 'r fath dyrfa;
 Cymry, Saeson, dynion da,
 Hoffwn bur ffỳn y bara.

Absalom Roberts 1780?-1864
Loches Mwyneidd-dra 1832

(Verses to address Denbigh on the day
of the Eisteddfod, which was held
on September 16th, 17th and 18th, 1828.)
Denbigh, Denbigh, brilliant is thy countenance -
  Today, -
 Well thou deservest honour;
 Not warriors, carriers of a sword,
 Nor hauliers came to thy dwelling.

But cheerful Nobles who came -
  to welcome thee;
 They remember thee with longing;
 Generously brilliant making their support:
 Gratifying men, thou wilt be no less.

Excellent were the Chariots - which are in thee,
 Sounding like thunder;
 With a will, in a fragile hurry,
 Thou didst open the gates of thy fortresses.

The din of their steeds, not sad the means,
  - which were fiery,
 The town of Denbigh trembled;
 Let it not watch, although it saw not
 A greater throng, nor crowd by any means.

Never trod, nor shall tread - on Caledfryn,
  Or the Vale of Clwyd, such a throng;
  Welsh, English, good men,
  I would love the pure sticks of the bread.

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~