Diffyg ar yr Haul
15 Medi 1836

Nofio dros haul y nefoedd

Diffyg ar yr Haul
15 Medi 1836
Nofio dros haul y nefoedd,
Yn llaw Duw, y lleuad oedd.
  Gorlawn yw'r tywyll gwrlid,
  Dôr i gau daear i gyd!
Oerodd y wybren araul,
Plwm yw'r hin. Pa le mae'r haul?

Robert Williams (Robert ap Gwilym Ddu) 1766-1850

The Failure of the Sun
15 September 1836
Swimming across the sun of heaven,
As a hand of God, was the moon.
  Excessive is the dark covering,
  A door to shut all the earth!
The bright sky went cold,
Lead is the weather. Where is the sun?

tr. 2019 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~