Deffro ln fy awenydd

(Cywydd ar y Dareb,
"Heb Dduw, heb ddim, Duw a digon.")
Deffro ln fy awenydd,
O'th gysgfa, rho redfa rŷdd;
 I chwilio, trwy wych helynt,
 P'le'r oedd sdd digonedd gynt,
A ph'le'n awr, hoff lun eres,
Mae ei thrigfan, loyw-ln ls.

Dynion sy'n ymledanu
Tros wledydd, aflonydd lu;
 Am ddigawn i'w chwyrn-lawn chwant,
 Garw ei flas, y gor-flysiant:
Rhai am barch, ar bob archiad,
Gwawr dewr lwydd, a geirda'r wlad:
 Eraill am gyfoeth iraidd,
 Yn gyflym eu rym, o'u gwraidd:
Rhai am diroedd yn bloeddiaw,
Taer eu byd yn tyrru baw:
 Er medd llawnder modd-wych,
 Llwyn o wae, nid llai eu nych.

P'le ceir llawn ddigawn o dda,
I ddynyn a'i meddianna?

Heb Dduw Nr, yn llawnder llon,
(Dwys degwch) nid oes digon:
 Gyd ag ef, trwy wir grefydd,
 Dogan sail, digon sydd;
Digon i fyw, deg iawn fodd;
Hefyd i farw o hy-fodd.
 Duw a thameid, wrth reidiau,
 O fara sych, 'wna frasu:
A'i meddo ef mewn modd iach,
Er tlodi a hurt ledach,
 Enwog, gyfoethog, a fydd,
 Drwy gu-waith, yn drgywydd:
Er croesau, neu donnau dig,
Er iasau o ryw ysig;
 Er i'r corph gael ei orphen,
 A'i droi o'r byd, drwy awr ben,
I fraenau, o'i fyw rinwedd,
(Gwl di-barch yw gwaelod bedd)
 Er hyn oll ef ni's colla,
 O rn ei Dduw, a'i ran dda:
Ei enaid, i'w goflaid gu,
In fyn ei ddŵyn i fynu;
 A'i lwch o'r bedd, i hedd hael,
 A gyfyd ef mewn gafael,
I fod byth, dilyth dn,
Mewn dwgwch, draw mewn digon.

Wynebwn i'w adnabod,
Yn Dduw i ni, lawn-dda nd;
 Felly'n rhwydd cawn y llwydd llon,
 Da degwch, "Duw a digon."

WJ
Trsorfa Ysbrydol 1799

(A Poem on the Proverb,
"Without God, without anything, God shall suffice.")
Awaken, sheet of my poet,
From thy sleeping-place, give a free run;
 To search, through a brilliant course,
 Where was the the seat of sufficiency once,
And where now, dear wonderful picture,
Is its dwelling-place, of bright-clean lace.

Men who are spreading
Across lands, a restless host;
 For sufficient for their rapidly-full lust,
 Rough its taste, they over-gratify:
Some for reverence, at every bidding,
The grey, brave dawn, and good word of the country:
 Others for fresh wealth,
 Fast their force, from their root:
Some for lands shouting,
Insistent their world piling muck:
 In order to possess the fulness of brilliant pleasure,
 A grove of woe, no less their grief.

Where is to be got a full sufficiency of stock,
For an individual man to possess?

Without God the Lord, as a cheerful fullness,
(Intense fairness) there is not enough:
 With him, through true belief,
 A basis without reproach, which is enough:
Enough to live, very fair pleasure;
Also to die from proud pleasure.
 God and a morsel, by necessities,
 Of dry bread, will make fatnesses:
And to possess him in a healthy way,
Despite poverty and stupid base lineage,
 Famous, wealthy, shall be,
 Through dear-work, in eternity:
Despite crosses, or angry waves,
Despite pangs of some wounded;
 Although the body get finished,
 And turned from the world, through a final hour,
To fallow lands, from its living merit,
(A dishonourable bed in the bottom of a grave)
 Despite all this he shall not lose,
 From the merit of his God, and his good portion:
His soul, to his dear embrace,
The Lord shall insist on bringing up;
 And his dust from the grave, to a generous peace,
 He shall raise with a grasp,
To be forever, with an unfailing tune,
In fairness, yonder in sufficiency.

Let us face him to recognise him,
As God to us, a fully-good aim;
 Thus freely we will get the cheerful prosperity,
 Good fairness, "God shall suffice."

tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~