Cyfieithiad

Cyfieithiad
Anghrediniaeth, cau dy enau,
 Yma gorwedd yn y llawr
Lwch tri baban; dywed imi,
 Ai cadwedig ŷnt yn awr?

Os trwy bechod mae marwolaeth,
 Hwy bechasant, - maent mewn bedd;
Os trwy fuchedd dda ceir nefoedd,
 Hwy nid allant fod mewn hedd.

Reswm, O mor wanned ydwyt, -
 Edrych i ddatguddiad Duw, -
Pechodd Adda, - buont feirw, -
 Crist oddefodd, - maent yn fyw.

Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion) 1792-1846

Translation
Unbelief, shut thy mouth,
 Here lies in the ground
The dust of three babies; tell me,
 Are they saved now?

If through sin there is death,
 They had sinned, - they are in a grave;
If through good behaviour heaven is gained,
 They cannot be in peace.

Reason, O how weak thou art, -
 Look to the revelation of God, -
Adam sinned, - they were dead, -
 Christ suffered, - they are alive.

tr. 2010 Richard B Gillion


The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~