Cyffes a Chynghor yr Oferddyn

Dewch holl ofer-ddynion afradlon o fryd

(Cyffes, a Chynghor, yr Oferddyn.)
Dewch hollofer-ddynion,
  afradlon o fryd,
Sy'n caru cwmnaeth,
  a bariaeth y byd;
 Clwych gyffes oferwr, ynfydwr wyf fi
 A dreuliais o arian -
   do, raian di ri';
Meddaldra fy natur
  mewn trymgur a'm troes,
'Rwy'n dirwyn blinderus -
  dirmygus derm oes,
 Br einioes, brau yw:
 Dilynais ormodedd o
   faswedd wrth fyw:
Truenus yw cyflwr
  ceg-laith leibiwr gwlych;
A garo fyw'n sobr,
  mewn gwobr mwy gwych;
 Eglurwych y glod;
 A mwy o orfoledd
   yn niwedd y nod.

Pob dyn anystyriol,
  anfuddiol ei fost,
Meddylied pob cyflwr
  hen dermiwr yn dost;
 Nid oes nemawr gysur
   mwyn hoywbur mewn hedd:
 Wrth ddanfon corph pwdr
   hen bottiwr i'r bedd;
Na nemawr orfoledd
  drwy ryfedd ln drefn,
Pan ddel ad-gyfodiad - derchafiad drachefn,
 Rhyw annhrefn rhy hir,
 A fydd arddydd cyfri -
   'rwy'n ofni ar rai'n wir;
Oferwyr myfriwch - dychwelwch da chwi,
Na rodiwch mor llwybrau, run foddau a myfi,
 Yn wisgi, ddrwg was;
 I'ch tỳnu o'r hynt hno,
   Duw roddo i chwi ras.

Danfonodd Duw tirion arwyddion o wres,
Ac aml wahoddiad o gariad a g'es;
 A minnau'n arferu diystyru'n dost iawn,
 Pob cynghor caredig - nodedig y dawn;
Bwriadu'n barodol draw'n siriol
  droi'n sant,
Ond methu rheoli
  a chospi fy chwant:
 Roedd trachwant mwy trwm;
 Yn croesi rheolau rhesymau ryw swm:
An awr, gan ystyried, 'rwy'n gweled y gwall,
Mai drwg yw arferion
  cyfeillion y Fall;
 Ond anghall yw dyn;
 Fo'n dilyn hudoliaith
   mewn gweniaith a gwŷn.

Er imi fyw beunydd i grefydd yn groes,
Gan ddilyn meddalwch - oferwch yn f'oes;
 Mae Duw yn fy arbed a'i nodded yn awr,
 Yn disgyn o'r nefoedd,
   wiw lysoedd i lawr:
Er imi droseddu, rhyfeddu 'rwyf fi,
Anfeidrol ffyddlondeb,
  tiriondeb Duw Tri;
 Tosturi sy'n 'str;
 Ym mynwes ddymunol -
  ddewisol Dduw Ior,
Mae etto i bechadur
  bur gysur i'w gael;
Mae Duw'n rho'i trugaredd -
  ymgeledd i'r gwae
 Gwir afael ffydd gref,
 A saif mewn uniondeb,
   yn wyneb y nef.

David Thomas (Dafydd Ddu o Eryri) 1759-1822

Mesur: "Y Breuddwyd"

(The Confession, and Advice, of the Wastrel.)
Come ye complete wastrels,
  prodigal of mind,
Who love the company,
  and greed of the world;
 Hear an idler's confession, a fool am I
 Who spent money -
   yes, innumerably countless;
The laxity of my nature
  turned me in a heavy blow,
I am reeling grievously -
  a contemptuous term of life,
 A short lifespan, it is fragile:
 I followed the excess of
   wantonness while living:
Pitiful is the condition
  of a wet-mouthed swallower of liquid;
Who would love to live soberly,
  in a prize more brilliant;
 Illustrious the acclaim;
 With more jubilation
   at the end of the aim.

Every unheeding man,
  unprofitable his boast,
Let him think of every condition
  of an old boozer as sore;
 There is scarcely any tender
    purely gay comfort in peace:
 In sending the putrid body
    of an old drunkard to the grave;
Nor scarcely any jubilation
  through a wonderful holy plan,
When resurrection comes - a rising again,
 Some disorder too long,
 Shall a gardener count -
   I fear it true of some;
Wastrels consider - return I pray you,
Nor walk the paths, the same manner as I,
 In whisky, an evil servant;
 To draw you from that course,
   That God gave you to race.

God sent gentle signs of heat,
And a frequent invitation of love was had;
 Whereas I usually ignored very sorely,
 Every loving counsel - notable the gift;
Constantly intending fairly cheerfully
  to become a saint,
But failing to control
  and chastise my lust:
 It was a craving more heavy;
 Crossing the rules for some reasons:
Now, on considering, I am seeing the fault,
That evil are the practices
  of the friends of the Demon;
 But unwise is a man;
 Who be following enchantment
   in flattery and passion.

Although I live daily contrary to religion,
Following ease - futility in my life;
 God is saving me, be it noted now,
 Descending from heaven,
   worthy courts, down:
Although I transgress, wondering I am, at
The immeasurable faithfulness,
  the tenderness of the God of Three;
 Mercy that is a store;
 In the pleasant bosom -
   the desirable God the Lord,
There is still for a sinner
  a pure comfort to be got;
God is giving his mercy -
  help for the sorrowful
 The true grasp of strong faith,
 Shall stand in uprightness,
   in the face of heaven.

tr. 2020 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~