Cyfarfod Cyfeillion

O mor hoff yw cyfeillachu

(Cyfarfod Cyfeillion)
 O mor hoff yw cyfeillachu,
  Ar hyd y nos,
 Pan mae'n bronau yn ymglymu,
  Ar hyd y nos;
Son am ddyddiau hoff ein mebyd,
Am gyfeillion mwyn ein hie'nctyd,
Dyma waith sy'n llawn dedwyddyd,
  Ar hyd y nos.

 Cysur calon yw cyfarfod
  Ar hyd y nos;
 Yfed peth, nid yfed gormod,
  Ar hyd y nos;
Son am ein cyfeillion cynnar,
Sydd trwy'r byd ym mhell ar wasgar;
Yfed iddynt iechyd hygar,
  Ar hyd y nos.

 Son am waith yr hen brydyddion,
  Ar hyd y nos,
 Canu rhai o'u hoff benillion,
  Ar hyd y nos;
Gadael gofal byd yn llonydd,
Rhoddi wfft i galon cybydd,
Hoffi diliau'r
   Awen fwynrydd
  Ar hyd y nos.

 Y mae'r meddwl yn adfywio,
  Ar hyd y nos,
 Hen hanesion wrth adgofio,
  Ar hyd y nos;
Mewn llawenydd yma'n lloni,
Son am fil o droion digri', -
Y mae'r gwaith yn anwyl ini,
  Ar hyd y nos.

 Boed i'n gwrdd fel hyn ar droion,
  Ar hyd y nos,
 Gyda'n gilydd o'r un galon,
  Ar hyd y nos;
Nid oes hoffach peth mewn bywyd
Na chael awr fel hon yn hyfryd,
I anghofio cur ac adfyd,
  Ar hyd y nos.

 Gyrrer teulu
   Dic Sin Dafydd
  Ar hyd y nos,
 Dros y mr a thros y mynydd,
  Ar hyd y nos;
Carwn ninau gyda'n gilydd
Lonwych Awen ln a chywydd;
Dyma waith a'n gwna ni'n ddedwydd;
  Ar hyd y nos.

Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion) 1792-1846
Gwinllan y Bardd 1831

(Meeting Friends)
 O how lovely it is to be friends,
  All the night long;
 When our breasts are sticking together,
  All the night long;
To mention the lovely days of our boyhood,
About dear friends of our youth,
This is a work which is full of happiness,
  All the night long.

 The heart's comfort is to meet
  All the night long;
 To drink something, not to drink too much,
  All the night long;
To mention our former friends,
Who are scattered throughout the world;
To drink to them amiable health,
  All the night long.

 To mention the work of the old poets,
  All the night long,
 To sing some of their lovely verses,
  All the night long;
To leave the care of the world cheerfully,
To say "shove off" to a miserly heart,
To delight in the honeycombs of the
   gentle, free muse
  All the night long.

 The thoughts are reviving,
  All the night long,
 Old stories while recalling,
  All the night long;
In joy here cheering,
Mentioning a thousand interesting times, -
The work is beloved of us,
  All the night long.

 May we meet like this at times,
  All the night long,
 With each other of one heart,
  All the night long;
There is nothing more lovely in life
That to get a delightful hour like this,
To remember stroke and adversity,
  All the night long.

 To be driven is the family
   of Tom, Dick and Harry
  All the night long,
 Over the sea and across the mountain,
  All the night long;
Let us love one another,
A cheerfully brilliantly pure muse and a poem:
This is the work that will mke us happy:
  All the night long.

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~