Crist ar y Groes

Pwy yw hwn sydd yn poeni? - Iesu yw

(Crist ar y Groes)
Pwy yw hwn sydd yn poeni? - Iesu yw,
  Roes ei waed i'n golchi;
 Drwy boen fawr bu'n dihoeni,
 A'i boen oedd ein beiau ni.

Y cyfiawn uniawn yno -
   a fwriwyd
  I'w garwol groeshoelio;
 Gwanwyd eirf drwy ei gnawd o,
 A'i Dduwdod gadd ei wawdio.

Ei Dduwdod oedd guddiedig; - dyn welwyd
  Dan hoelion, yn unig;
 Gwres a ddeddf dan y groesddig -
 Gwaedodd y bendigedig!

Gofir angau cyfryngol -
   yr Iesu
  Drwy'r oes fawr dragwyddol;
 O'i frodyr niferiadol
 Ni bydd un mewn bedd yn ôl.

Robert Williams (Robert ap Gwilym Ddu) 1766-1850

(Christ on the Cross)
Who is he who is in pains? - Jesus is he,
  Who gave his blood to wash us;
 Through great pain he languished,
 And his pain was our faults.

The righteous, upright one there -
   who was purposed
  To be roughly crucified;
 Weapons were weakened through his flesh,
 And his Divinity got mocked.

His Divinity was hidden; - a man was seen
  Under nails, only;
 The heat of the law under the cross-wrath
 The blessed one bled!

His mediatory death is to be remembered -
   Jesus
  Through the great, eternal age;
 Of his numerous brothers
 There will not be any left in a grave.

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~