Cestyll Cymru

Chwi Gaerau mawryddig a welaf

Cestyll Cymru
Chwi Gaerau mawryddig a welaf
 Ar fryniau fy ngwlad yma a thraw,
I'm meddwl, pan arnoch y sylwaf,
 Rhyw ryfedd gynhyrfiad a ddaw:
Yn nodded cadarnaf bu'ch ochrau
 Rhag ymgyrch gelynion di rif,
A wnaethant, yn amser ein tadau,
 Yr ardal o gochwaed yn llif.

O'ch amgylch bu meirch yn gweryru,
 A gwel'soch yr arfau o ddur
Trwy'r brydd yn hyll luchedenu,
 A nodau dychrynllyd trwy'r tir;
Hardd ffrwythau y maesydd toreithiog
 Yn cwympo'n wywedig i lawr,
Tra chegau cwn rhyfel cynddeiriog
 Yn uwch-uwch oer-leisio bob awr.

Mae gweled eich llun adfeiliedig
 Yn hyfryd, i'n gosod ar go',
Fod dyddiau y distryw adwythig
 Er's talm, er mor ffyrnig, ar ffo:
Wrth osod, ym mynwes y ddaear
 Ffrwythlondeg, ireidd-deg, yr ŷd,
Yr hwsmon a deimla'n wir goelgar
 Ca'i fedi, heb fraw, yn ei bryd.

Wrth weled y defaid yn llechu
 Yn dawel dan gysgod y fan
Lle gynt y bu dynion yn gwaedu
 Yn filoedd 'u hagwedd yn wan, -
Y lle bu tyn wthio picellau
 Yn noddfa i'r oenyn a'i fam, -
Wrth weled tawelwch ein dyddiau
 Fy nghalon rwydd lawen rydd lam.

Chwi Gaerau, a wel'soch y cigfrain,
 A'r gwangcus eryrod ynghŷd
O'ch amgylch yn porthi eu hunain
 Ar waelgyrph y meirw oer mud,
Mor hoff ich' yw clywed yr awrhon
 O'ch deutu chwi'r bugail yn fwyn
Yn tiwnio ei bibgoed feluslon,
 Tra arnoch yn chwareu mae'r ŵyn.

Pan ar eich ymylau'r eisteddaf
 I ganfod hyfrydwch y fro,
Try'm meddwl yn ddwys, pan ystyriaf
 Mai tawel mewn graian a gro
Yw'r milwyr gwrolion fu'n codi
 Eich muriau, 'u mynwes yn dwym,
Gan weyd, "Ein calonnau gnt golli
 Eu gwaed cyn ein rhoddi ni'n rhwym."

Wrth gyfrif mor bur oedd eu bwriad
 Y deigryn a red dros fy ngrudd, -
Ond cadwodd Rhagluniaeth ei llygad
 Ar Gymru, a gwawriodd ail ddydd;
Byw'r ydym dan dirion lywodraeth, -
 Byw beunydd mewn hedd a mwyn haf,
Ag arnom yn gwenu'n ehelaeth
 Fendithion anwylion ein Naf.

Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion) 1792-1846
Gwinllan y Bardd 1831, 1872.

[Mesur: 9898D]

The Castles of Wales
Ye majestic Fortresses I see
 On the hills of my country here and there,
To my thought, when of you take note,
 Some amazing excitement does come:
A most firm refuge was your sides
 Against the assault of innumerable enemies,
Which made, in the time of our fathers,
 The region of red-blood a stream.

Around thee were mares whinneying
 And ye saw the weapons of steel
Through the vales menacingly glinting,
 And horrendous notes throughout the land;
Beautiful fruits of the fertile fields
 Falling withered down,
While the mouths of irate the dogs of war
 Louder and louder shriek every hour.

Seeing your ruined form is
 Delightful, to put us in memory,
That the days of the devastating destruction
 Some time ago, although so furious, are fled:
By setting, in the bosom of the earth
 The fruitfulness, the freshness, the wheat,
The yeoman who feels truly credulous
 Will get a harvest, without anxiety, in its time.

While seeing the sheep sheltering
 Quietly under the shade of the place
Where once men were bleeding
 In thousands with their aspect pale, -
The place where there was the push and pull of pikes
 A refuge for the lamb and its mother, -
While seeing the quietness of our days
 My cheerful, ready heart will give a leap.

Ye Fortresses, which saw the carrion crow,
 And the predatory eagles together
Around thee feeding themselves
 On the corpses of the cold, mute dead,
How lovely for thee now
 About thee the shepherd soothingly
Tuning his sweet flute,
 While upon thee playing are the lambs.

When on your sides I sit
 To discover the delight of the vale,
My thought turns intently, when I consider
 That quiet in gravel and shingle
Ar the brave soldiers who once were raising
 Your walls, with their bosoms warm,
While saying, "Our hearts will get to shed
 Their blood before letting ourseves be bound."

By an account so pure was their purpose
 The tears that run across my cheek, -
But Providence kept their eye
 On Wales, and another day dawned;
Live we do under a tender government, -
 Live daily in peace and a gentle summer,
And upon us smiling broadly
 The beloved blessings of our Lord.

tr. 2015 Richard B Gillion


The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~