Capel y Ddôl - Carol Nadolig 1916

Capel y Ddôl - Carol Nadolig 1916
Dyma'r dydd y gwelwyd Iesu
  Yn y preseb gwae1 ei drem,
Ac angylion Duw yn canu
  Uwchben meysydd Bethlehem,
   Canwn ninnau 
  Gyda'r Engyl gwynion Duw.

Er mai preseb oer difoliant
  Gafodd Ef yn faban gynt,
Pan yn dyfod o'r Gogoniant,
  Tua'r ddaear ar ei hynt,
   Holl allweddau
  Tragwyddoldeb sy'n Ei law.

Deuwch engyl eto i ganu
  Uwch ein hen ryfelgar fyd,
Cenwch wrtho am yr Iesu
  All dawelu'r brwydrau i gyd,
   Yn y moliant
  Uned holl deyrnasoedd byd.

Ellis Evans (Hedd Wyn) 1887-1917

Chapel of the Valley A 1916 Christmas Carol
Here is the day Jesus was seen
  In the roughly-made manger,
And God's angels singing
  Above the fields of Bethlehem,
   Let us sing
  With the blessed angels of God.

Though the crib be coldly cheerless
  It received Him as a child once,
When coming from the Glory,
  Towards the earth on its course,
   All the keys
  Of eternity are in His hand.

Come, angels, again to sing
  Above our old warring world,
Sing to it about Jesus
  Who can still all the battles,
   In the praise
  Let all the world's nations be united.

tr. 2010 Richard B Gillion


The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Interests ~ Home ~